Novinky Rada školy Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia

xx

Piatok 29. 4. 2016
Počet návštev: 5802057

Novinky

  • Pri príležitosti Dňa Zeme sme v piatok 22.04. pripravili pre žiakov 1. až 4. ročníka environmentálne aktivity. Na prvej hodine žiaci s vyučujúcimi diskutovali o tom aký význam má pre človeka naša Zem a ako sa máme k nej správať. Na ďalších hodinách sa triedy presunuli do terénu, aby si environmentálne správanie aj reálne uskutočnili. Jednotlivé triedy podľa dohodnutých trás vyčistili ulice, chodníky, okolie obecného úradu, cintorína a ihrísk. Žiaci s nadšením zbierali odpadky a odmenou im boli pochvalné slová okoloidúcich občanov obce. Veríme, že aj vďaka tejto aktivite budú žiaci zodpovednejšie pristupovať k čistote svojho okolia. Ďakujeme pánovi starostovi P. Hudáčekovi za poskytnutie vriec, rukavíc a odvezenie vyzbieraného odpadu. (foto vo fotoalbume)

  • Detský divadelný súbor Gašparko naštudoval novú hru s názvom ĽAVÁ (O dvanástich mesiačikoch trochu inak), s ktorou sa predstavil nielen žiakom našej školy, na Divadelnej Šuňave 2016 (pozri nižšie v novinkách), ale minulý týždeň aj na ďalších dvoch súťažiach: 12.4.2016 vo Svite na Divadelnej tehličke 2016 - kde v kategórii činohra ZŠ získal 3.miesto a 14.4.2016 na krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti v Stropkove - Rozprávkový Stropkov 2016 medzi deviatimi najlepšími súbormi Prešovského kraja obsadil striebornú priečku, 2.miesto.

  • Náš žiacky volejbal prekvitá. Volejbalistky idú na kraj! Okresné kolo vo volejbale dievčat sa uskutočnilo v stredu, 13.4.2016. Dievčatá hneď na prvý zápas nastúpili s jasným cieľom - túžili vyhrať a postúpiť na kraj. Ich prvým súperom bola ZŠ Nižná brána, Kežmarok, nad ktorou sa im podarilo zvíťaziť. To ich naštartovalo na ďalšie zápasy a postupne zdolali dievčatá zo ZŠ Grundschule Kežmarok a ZŠ Slovenská Ves. Dievčatá odviedli kus krásnej volejbalovej práce a odmenou im bolo toto víťazstvo.

  • Druhá aprílová sobota (9.4.2016) sa niesla vo folklórnom duchu. Aj naše deti z Detského folklórneho súboru Kicorka sa zúčastnili okresnej súťaže v Kežmarku - Z tatranského prameňa 2016, kde súťažili v štyroch kategóriách - Detské spevácke skupiny, Ľudové hudby, Sólisti - speváci, Sólisti - inštrumentalisti. Detská spevácka skupina Kicorka si vyspievala zlaté pásmo, taktiež zlaté pásmo získala aj Ľudová hudba DFS Kicorka - Jozef a Samuel Špakovci, Gabriel Háber, Štefan Hudáček a Caroline Halcin.

  • Prvý aprílový týždeň sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Prebehol v príjemnej atmosfére a peknom prostredí 1.B a 2.B triedy.  Budúci prváci museli preukázať svoje schopnosti a zručnosti a splniť podmienky pre prijatie do školy. Zapísali sme 105 detí, z toho 4 deti budú mať odklad povinnej školskej dochádzky. Deti boli veľmi šikovné a dobre pripravené na zápis.