Novinky Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia

xx

Sobota 22. 11. 2014
Počet návštev: 3906952

 

 

Novinky

 • Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu cez internet

  Zaviedli sme ďalšiu službu pre rodičov žiakov a zamestnacov stravujúcich sa v školskej jedálni - elektronické prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy cez internet. 

  Ak chcete túto službu používať, nahláste nám Vašu mailovú adresu ktorá bude vaším prihlasovacím menom a súčasne bude slúžiť aj na potvrdenie prihlásenia či odhlásenia. 

  Na základe toho obdržíte heslo na prístup.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Ešte v októbri, 27.10.2014, sme uskutočnili celoškolský projektový deň - Medzinárodný deň školských knižníc. Na základe danej témy: Sila prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, rozmanitosť, vízia - sme vytvorili tému školy: Lendak, to je dedina - jedna veľká rodina. Prípravou vedomostných podkladov sa ujali miestni vyučujúci, žiaci a obyvatelia obce pomáhali zhromažďovať potrebné materiály. Každý ročník spracovával tému zodpovedajúcu primeranosti veku. 1.ročník Čítal s Hupsom v miestnom zdravotnom stredisku, žiaci 2.ročníka čítali starým rodičom v ich domácnosti, ku tretiakom prišli starí rodičia do školy a spoločne si čítali. Štvrtáci vzali svojich starých rodičov do knižnice. Čítaním so starými rodičmi sme si chceli uctiť mesiac október - úctu k starším.

 • Majstrom okresu v šachu je Lendak

  Vo štvrtok, 13.11.2014, sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo v šachu žiakov a žiačok základných škôl. Hrali sa súbežne dva turnaje, zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov, pričom škola mohla do súťaže prihlásiť dve dievčatá a dvoch chlapcov. V obidvoch kategóriách sa odohralo 5 kôl švajčiarskym systémom. Naše deti dosiahli výborný výsledok. Majstrom okresu sa stal Pavol Stolár (VII.B), Julian Koščák (VII.D) skončil druhý.

 • Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu

  Dňa 12.11.2014 sa po vyučovaní uskutočnilo popoludnie s dokumentom venované významnému dňu - 9.novembru, kedy si pripomíname Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu. Žiaci 9. ročníka sa oboznámili nielen s pojmami fašizmus a antisemitizmus, ale dozvedeli sa aj o Krištáľovej noci, ktorou začala genocída Židov. Žiaci si pozreli dokument o Osvienčime, ktorý obsahoval autentické zábery z oslobodenia tohto koncentračného tábora.

 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka vyhrala Sára Špaková

  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo 5.11.2014. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov 8. a 9. ročníka. Pozostávalo z troch disciplín: vedomostný text (práca s textom), transformácia textu, ústny prejav - rétorika. Žiaci mohli spolu získať 55 bodov. Úspešnými riešiteľmi sa mohli stať žiaci, ktorí získali minimálne 40 bodov. Na 1.mieste sa umiestnila Sára Špaková z IX.A. O 2.miesto sa delia Nikola Britaňáková, IX.B a Veronika Koščáková, IX.D. 3.miesto získala Barbora Bátoryová, IX.A.