Novinky Rada školy Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia

xx

Utorok 7. 7. 2015
Počet návštev: 4749822

Všetkým žiakom a zamestnancom prajeme krásne prázdniny a ďakujeme za prácu v školskom roku 2014/2015

 

Novinky

 • . ročník letnej olympiády

  Na podstránke Olympiáda sú zverejňované výsledky 9. ročníka letnej olympiády

 • Letná olympiáda - program

  Streda, 1.7.2015

  Čas

  Disciplína

  Ročník

  9.00

  Slávnostné otvorenie športovej olympiády

  Oboznámenie sa s programom

   

  9.30

  Olympijský beh

 • Slávik Slovenska.

       SLÁVIK  SLOVENSKA

  Dňa 10.6.2015 sme sa zúčastnili krajskej súťaže v Prešove Slávik Slovenska. Je to súťaž v speve ľudových piesní. Našu školu reprezentoval v II. kategórii  Gabriel Háber zo 6.C, ktorý získal 3. miesto. Keďže táto súťaž má nesmierne vysokú úroveň a stretávajú sa tam najlepší sólisti – speváci z celého Prešovského kraja, radosť bola neopísateľná. Ďakujem aj Matúšovi Lizákovi, nášmu bývalému žiakovi, ktorý mi pomáhal robiť hudobný sprievod na akordeóne. 

 • Nové videá

  Na stránku sme pridali videá z dopravnej výchovy a koncertu Kollárovcov

 • Anglická noc "Z rozprávky do rozprávky"

  5. 6. 2015

  29.05.2015 sa naša škola v noci premenila na rozprávkovú krajinu. Učitelia anglického jazyka pripravili pre žiakov projektové vyučovanie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom rozprávky v cudzom jazyku, upevniť naučenú slovnú zásobu a rozšíriť ju o nové slová. Zážitkovým učením rozvíjať všetky komunikačné zručnosti: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Zúčastnilo sa ho sedem pedagógov a 42 žiakov z 3. a 4. ročníka základnej školy a 9 asistentov – žiakov z vyšších ročníkov, ktorí sa starali o disciplínu na chodbách alebo pomáhali vyučujúcim na stanovištiach. Žiaci prechádzali z rozprávky do rozprávky a plnili zaujímavé úlohy. Najdobrodružnejšou aktivitou bolo hľadanie pokladu. Po náročných úlohách sa žiaci uložili k spánku v priestoroch našej školy. Ako žiakom tak aj pedagógom sa anglická noc v škole veľmi páčila a určite v nich zanechala príjemné spomienky. Ďakujeme Mgr. Eve Dvorčákovej, Mgr. Alžbete Koščákovej, Mgr. Štefanovi Suchanovskému, Mgr. Jane Figlárovej, Mgr. Ivete Budzákovej, Mgr. Márii Neupauerovej a Mgr. Martinovi Habiňákovi za prípravu a realizáciu projektového vyučovania.