xxx Novinky Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia

xx

Utorok 23. 9. 2014
Počet návštev: 3732688

Poplatky za deti v MŠ (školné) možno uhrádzať na účet 0491876508/0900. V poznámke uveďte meno dieťaťa a triedu. Uhradiť možno spolu za viac mesiacov, najviac za obdobie september až december a január až jún. Poplatok za december uhraďte najneskôr 30. novembra. Stravné uhrádzajte na č. účtu 5023860727/0900.

 

 

Novinky

 • Účelové cvičenie žiakov II.stupňa

  Dňa 12.septembra 2014 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov II.stupňa. Účelové cvičenie začalo praktickou ukážkou dobrovoľných hasičov  z našej obce, ktorí ukázali žiakom požiarny útok. Veľkým zážitkom bola aj kabína požiarnického auta, ktorú si žiaci mohli pozrieť aj z vnútra. Niekedy do nej vošli i celé triedy. Potom žiaci postupne prechádzali jednotlivé stanovištia, kde riešili praktické úlohy z dopravnej výchovy, pracovali s turistickou mapou a buzolou, rozpoznávali výstražné signály civilnej obrany, museli poskytnúť prvú pomoc zranenému cyklistovi, vyskúšali si streľbu zo vzduchovky a hádzali granátom na cieľ. Za každú aktivitu sa im pridelili body - a tu je vyhodnotenie podľa ročníkov. Maximálny počet bodov - 32.

 • Olympiáda - výsledky

  V menu  Základna škola - na podstránke Olympiáda sú zverejňované výsledky olympiády.

 • Športová olympiáda - program VIII. ročníka

  ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

  VIII. roČník

  30.6– 4.7. 2014

   

  Pondelok 30.6.2014

  Čas

 • Anglická poézia a próza - školská súťaž

  Dňa 3. júna 2014 sa v našej škole po druhýkrát konala súťaž žiakov v prednese anglickej poézie a prózy. Zvláštnosťou tejto súťaže je práve skutočnosť, že je určená žiakom prvého stupňa, teda úplným začiatočníkom cudzieho jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa svedomito spolu pod vedením svojich p. učiteliek a pána učiteľa pripravovali na túto súťaž. Žiaci mali možnosť pred svojimi spolužiakmi a porotou preukázať nadobudnuté

 • Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

  Územná súťaž DMZ SČK sa konala 28. mája 2014 v Poprad Aréne. Našu školu reprezentovali dve družstvá, ktoré ani tento rok nesklamali. Družstvo "B" v zložení Dominika Koščáková, Mária Galliková, Rozália Hudáčeková, Iveta Majerčáková, Silvia Majerčáková (všetky z IX.D) obsadilo tretie miesto, keď za víťazmi zaostali len o dva body. Družstvo "A" v zložení Katarína Hudáčeková a Mária Batoryová z IX.D, Anastázia Halčinová a Mária Neupauerová z VIII.C a Tomáš Hudáček zo VI.C