Novinky Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia

xx

Nedeľa 25. 1. 2015
Počet návštev: 4127860

 

 

Novinky

 • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

  Základná škola, Školská 535/5, Lendak Vás srdečne pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 3., 4. a 5. februára 2015 od 13:00 do 16:00 hod. v podkroví základnej školy.  3. 2 .2015 (utorok) - trieda 1MŠ, 7MŠ, iní;  4. 2. 2015 (streda) - trieda 4MŠ, 6MŠ, iní; 5. 2. 2015 (štvrtok) - trieda 5MŠ, iní. K zápisu je nutné predložiť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, kartu poistenca, poplatok 20 € na pomôcky. Prosíme rodičov, aby si pred vstupom do budovy obuli návleky. Mgr. Ľubomír Mačko, riaditeľ školy

 • Videá z Vianoc

  V ľavom menu sú odkazy na videá z Vianoc.

 • Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu cez internet

  Zaviedli sme ďalšiu službu pre rodičov žiakov a zamestnacov stravujúcich sa v školskej jedálni - elektronické prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy cez internet. 

  Ak chcete túto službu používať, nahláste nám Vašu mailovú adresu ktorá bude vaším prihlasovacím menom a súčasne bude slúžiť aj na potvrdenie prihlásenia či odhlásenia. 

  Na základe toho obdržíte heslo na prístup.

 • Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Školské kolo DO sa uskutočnilo 12.12.2014 a zúčastnilo sa ho 77 žiakov 6. - 9.ročníka. Test pozostával z dvoch častí: z vybraného učiva a monotematickej časti (maximálne 90 bodov) a z regionálnej histórie (maximálne 10 bodov). Žiak sa stal úspešným riešiteľom, ak získal aspoň 60 bodov. Najlepší dvaja z každej kategórie postupujú do okresného kola. V 6.ročníku (kategória F) sme mali 20 súťažiacich, z ktorých sa 12 stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie si počínali: 1.miesto - Mária Budzáková, VI.C - 91 bodov; 2.miesto - Ema Majerčáková, VI.B - 85 bodov; 3.miesto - Matej Majerčák, VI.C - 82 bodov.

 • Geografická olympiáda - školské kolo

  16.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo GO žiakov 5. - 9.ročníka. Tento rok sa súťažilo iba v troch kategóriách (oproti iným rokom, kedy každý ročník súťažil samostatne). Kategóriu G tvorili žiaci 5.ročníka. V kategórií F súťažili žiaci 6.-7.ročníka a v kategórií E zase žiaci 8. - 9.ročníka. Geografická olympiáda pozostávala z 3 častí: z monotematickej časti, praktickej časti  a z vedomostí o  miestnej krajine. Maximálne mohol sútažiaci získať 100 bodov, no úspešným riešiteľom sa stal žiak, ak získal aspoň 55 bodov.Zo 79 súťažiacich sa 43 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi školského kola GO v šk.roku 2014/2015. Ktorí boli tí najlepší?