Novinky Rada školy Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia
 • Zápis do Materskej školy

  Vážení rodičia, zápis do MŠ na šk. rok 2016/2017 sa uskutoční:

  • od 2.mája 2016 do 4.mája 2016 v čase od 8.00 hod do 13.00 hod
  • od 5.mája 2016 do 6.mája 2016 v čase 11.00 hod do 15.00 hod

   

  Prihlášku si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo stiahnuť na stránke www.zslendak.sk, na zápis je nutné priniesť potvrdenú prihlášku.

 • Voľné pracovné miesto

  Riaditeľ Spojenej školy, Školská 535/5 Lendak vyhlasuje výberové konanie na miesto pracovník v administratíve.Kvalifikačné predpoklady:úplne stredoškolské vzdelanie,  ovládanie podvojného účtovníctva, práca s počítačom. Prihlášky s životopisom posielajte na adresu Spojená škola, Školská 535/5, 059 07 Lendak do 21.2.2016

 • Úspech našich žiakov v okresnom kole GO

  Okresné (obvodné) kolo Geografickej olympiády sa tento rok uskutočnilo 4.2.2016 v Kežmarku a našu školu reprezentovali víťazi školského kola - prví traja žiaci v každej kategórii. (Viď novinky nižšie.) Náročnosť otázok bola veľmi veľká, veď napr. v kategórii E (žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ) úspešní boli iba štyria žiaci zo 16 súťažiacich. Medzi nimi boli i naši. Jana Girgová z IX.C získala pekné 2.miesto a Kamil Hudaček z IX.D bol štvrtý. Darilo sa aj Matejovi Majerčákovi zo VII.C

  (a to si odskočil z lyžiarskeho výcviku), v kategórii F (žiaci 6. a 7.ročníka ZŠ) obsadil pekné 3.miesto, čím si aj on zabezpečil vstupenku do krajského kola tejto súťaže. Úspešným riešiteľom v tejto kategórii bola aj Karolína Halčinová, VI.C - obsadila 6.miesto a Alexandra Špaková, VII.C skončila jedenásta, z 22 súťažiacich.  

  V kategórii G (žiaci 5.ročníka) sa nám darilo trochu menej. Najlepšie sa darilo Kristiánovi Halčinovi, ktorý obsadil 4.miesto. Musíme podotknúť ešte raz, že otázky boli náročné, nakoľko spomedzi 24 piatakov, iba 3 súťažiaci boli úspešní.

  Aj tento rok sa môžeme tešíť z úspechov našich žiakov, veď dvaja z nich našu školu i okres Kežmarok budú reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2016 v Prešove.

  Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a vyučujúcim geografie za prípravu žiakov, zvlášť Mgr. Ľudmile Glodžákovej, ktorá bola poverená touto akciou.                                                                                                                      

 • Fašiangový karneval

  Fašiangy sú symbolom veselosti a zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nesmel chýbať ani v našej základnej škole. Uskutočnil sa 2. februára 2016. Žiaci  1. až 6. ročníka si pripravili masky, ktoré nám predviedli vo veľkej telocvični. O zábavu sa postaral kúzelník Wolf, ktorý predviedol svoju kúzelnícku šou a v Minidisco naučil žiakov niekoľko tancov. Najväčšie hudobné hity nenechali sedieť pani učiteľky ani rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na karneval.

  Najlepšie tancujúce masky boli odmenené malými cenami. Na záver karnevalu žiaci dostali balóny a lízatká. Atmosféru nám spríjemnila krásná karnevalová výzdoba, ktorú pripravili Mgr. Alžbeta Koščáková, Mgr. Mária Dudašková a Mgr. Lenka Jurašková  so žiakmi. Karneval sa žiakom páčil a tešíme sa, že sme spolu so žiakmi prežili dopoludnie plné radosti, tanca a zábavy. (foto vo fotoalbume)

 • Alexandra Špaková v silnej konkurencii zvíťazila

  Okresné kolo Šaliansky Maťko - prednes slovenských povestí, sa uskutočnilo 27.1.2016 v Mestskej knižnici v Kežmarku. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórii (pozri nižšie v novinkách). Alexandra Špaková zo VII.C triedy v konkurencii 11 recitátorov okresu Kežmarok zvíťazila, čím si v III.kategórii (žiaci 6. - 7.ročníka) zabezpečila postup na krajskú súťaž. Naša začínajúca recitátorka. Blaženka Halčinová z II.C triedy, v I.kategórii žiakov 2.-3.ročníka, medzi 14-timi súťažiacimi získala pekné 3.miesto.

  Srdečne blahoželáme, ďakujeme vyučujúcim spomínaných dievčat za vzornú prípravu a Alexandre Špakovej zdržíme prsty v krajskom kole. 

 • Anna Majerčáková z V.B postupuje do celoslovenského kola

  Dňa 23.1.2016 sa v Poprade uskutočnilo krajské regionálne  kolo recitačnej súťaže "... a Slovo bolo u Boha." Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií (pozri v novinkách nižšie). Svoje recitátorské schopnosti na víťazstvo premenila v II.kategórii - v poézií - Anna Majerčáková z V.B triedy. Porotu zaujal aj prednes Tomáša Majerčáka z VIII.A triedy,  v III.kategórií - v poézii - získal pekné 2.miesto a Marianna Koščáková zo IV.A triedy v I.kategórii (próza) získala 3.miesto. 

  Srdečne blahoželáme a Aničke držíme prsty, aby sa jej darilo i v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční koncom marca v Bratislave.

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  V predvianočnom čase, 18.12.2015, sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí. Súťaž je organizovaná pre žiakov 2. až 7.ročníka. Takmer 50 malých recitátorov, rozdelených do jednotlivých kategórií, sa uchádzalo o priazeň odbornej poroty. Samozrejme, zvíťazili tí najlepší. Kategória: žiaci 2.-3.ročníka: 1.miesto - Blaženka Halčinová, II.C; 2.miesto - Alenka Čižíková, II.B; 3.miesto - Pavlínka Jašňáková, II.B.

  Kategória: žiaci 4.-5.ročníka: 1.miesto - Stanislava Neupauerová, V.B; 2.miesto - Ondrej Dvorčák, IV.C; 3.miesto - Anna Majerčáková, V.B.

  Kategória: žiaci 6. - 7.ročníka: 1.miesto - Alexandra Špaková, VII.C; 2.miesto - Veronika Wetterová, VI.D; 3.miesto - Lívia Budzáková, VI.C.

  Srdečne blahoželáme! Víťazom jednotlivých kategórií držíme prsty v obvodnom kole a zároveň vrelá vďaka všetkým angažujúcim sa vyučujúcim SJL za prípravu žiakov. (foto vo fotoalbume)

 • "...A Slovo bolo u Boha" - školské kolo

  Recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy "...A Slovo bolo u Boha." sa v našej škole organizuje už dlhoročne. Naši recitátori často reprezentujú Prešovský kraj i na celoslovenskej úrovni. Tohtoročné školské kolo sa uskutočnilo ešte koncom novembra 2015, zúčastnilo sa ho cca 70 žiakov, nádejných recitátorov,  2. až 9.ročníka. Zvíťazili tí najlepší. Kategória POÉZIA (2. - 4.ročník): 1.miesto - Katarína Hudáková, IV.C; 2.miesto - Natália Koščáková, IV.B; 3.miesto - Miroslav Selvek, II.C.

  Kategória PRÓZA ( 2. - 4.ročník): 1.miesto - Marianna Koščáková,IV.A; 2.miesto - Ondrej Batory, IV.C; 3.miesto - Sabína Halčinová, III.D.

  Kategória POÉZIA ( 5. - 6.ročník): 1.miesto - Anna Majerčáková, V.B; 2.miesto - Karolína Halčinová, VI.C; 3.miesto - Karolína Koščáková, VI.D.

  Kategória PRÓZA (5. - 6.ročník): 1.miesto - Veronika Wetterová, VI.D; 2.miesto - Lívia Budzáková, VI.C; 3.miesto - Stanislav Ripka, VI.C.

  Kategória POĚZIA ( 7. - 9.ročník): 1.miesto - Tomáš Majerčák, VIII.A; 2.miesto - Zuzana Neupauerová, VII.B a Patrik Gallik, VIII.C; 3.miesto - Mária Budzáková, VII.C

  Kategória PRÓZA (7. - 9.ročník): 1. miesto - neudelené; 2.miesto - Veronika Halčinová, VII.B; 3.miesto - Alexandra Špaková, VII.C.

  Víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme vyučujúcim SJL za vzornú prípravu žiakov. (foto vo fotoalbume)

 • Jana Girgová tretia v okresnom kole Olympiády SJL

  Dňa 10.12.2015 sa v Kežmarku uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola, Jana Girgová z IX.C triedy. Z desiatich súťažiacich získala pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme Mgr. Renáte Fudalyovej za prípravu žiačky.

 • Domáce kolo matematickej olympiády

  Do domáceho kola Matematickej olympiády kategórie Z5 bolo prihlásených 17 žiakov 5.ročníka, úspešní boli iba štyria: Anna Majerčáková, V.B; Faustína Nebusová, V.C; Lenka Čižíková, V.C a Helene Hudačková, V.C. Do kategórie Z9 sa prihlásilo iba 6 deviatakov, z nich úspešná bola iba Mária Lizáková z IX.B. Blahoželáme uvedeným žiakom a veríme, že nás budú dôstojne reprezentovať aj v obvodnom kole, v ktorom  si porovnajú svoje vedomosti s ostatnými rovesníkmi okresu Kežmarok.

 • Výroba vianočnej ozdoby - VI.ročník súťaže

  V rámci regionálnej výchovy bola v čase od 1.12 - 15.12.2015 vyhlásená súťaž O najkrajšiu vianočnú ozdobu. Úlohou žiakov bolo samostatne vyrobiť vianočnú ozdobu. Cieľom už VI.ročníka tejto súťaže je viesť žiakov k tvorivosti, oživenie tradičných návykov starých rodičov pri príprave vianočných sviatkov. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov, ktorí zhotovili 34 vianočných ozdôb. Na prípravu mohli využiť rôzne druhy materiálov (drevo, papier, tkaniny,stuhy, čokoládu, cesto, korálky

  drôtik, špagát, nitky, slamky, slamu, vatu, PVC fľaše, kartón.) Hodnotili sa zvlášť žiaci I. stupňa a zvlásť žiaci II.stupňa. Zvíťazili títo malí majstri:

  I.stupeň: - 1.miesto - Kristína Strelová, IV.D; 2.miesto - Sára Koščáková, III.D; 3.miesto - Alexander Vida, II.A

  II.stupeň: - 1.miesto - Kristián Stupák, VI.C; 2.miesto - Anna Majerčáková a Daniela Halčinová, V.B; 3.miesto - Ján Karoľ, V.B

  Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Ak ste nevyhrali, nevadí, o rok to môžete skúsiť znova. smiley

  Koordinátorkám regionálnej výchovy v našej ZŠ, Mgr. Veronike Gallikovej a Mgr. Helene Hudáčkovej, ďakujeme za sprestrenie školskej predvianočnej atmosféry. 

 • Súťaž v stolovaní

  Dňa 9.12.2015 sa uskutočnil VII.ročník súťaže v stolovaní žiakov. Súťaž sa vždy koná pred vianočnými prázdninami a je určená žiakom 7.ročníka. Tento ročník sa niesol v duchu vysokej úrovne a veľkého záujmu žiakov, o čom svedčí aj počet súťažiacich - 38 žiakov ( v 7.ročníku je celkovo 73 žiakov). Žiaci súťažili v skupinách, kde názorne prezentovali svoje praktické zručnosti a teoretické vedomosti získané na predmete svet práce. Porota kontrolovala dodržiavanie zásad stolovania: 

  množstvo a správne rozmiestnenie inventáru, farebnosť, estetika a celkový vzhľad. Po sčítaní bodov bolo umiestnenie následovné:

  1.miesto - VII.B - 6.skupina - Ema Majerčáková, Martina Majerčáková, Zuzana Neupauerová

  2.miesto - VII.A - 1.skupina - Dominika Batoryová, Jozef Halčin, Igor Hudaček

                  VII.B - 1.skupina - Jozef Budzák, Marek Selvek, Pavol Suchovský

  3.miesto - VII.B - 4.skupina - Pavlína Girgová, Natália Halčinová, Mária Koščáková

  Súťaž sa pravidelne koná pod vedením Mgr. Veroniky Gallikovej, učiteľky predmetu svet práce, ktorej aj touto cestou za vzornú prípravu žiakov a záujem o tento predmet ďakujeme. (foto vo fotoalbume)

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

   Svoje vedomosti z nemeckého jazyka na úrovni B1 si prišlo  overiť, 2.12.2015, deväť žiakov z VIII.A a VIII.B triedy. Tieto triedy sú posledné a jediné, v ktorých sa učí nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk. (V ostatných triedach je prvým cudzím jazykom angličtina.) Súťažiaci si zmerali svoje vedomosti v počúvaní a čítaní s porozumením a v gramatickom teste. Taktiež formou opisu obrázka a voľného rozhovoru prezentovali svoje komunikačné zručnosti. Zvíťazila Anna Budzáková z VIII.A.

  Na 2.mieste skončil Tomáš Majerčák z VIII.A a 3.miesto patrí Paulíne Jašňákovej z VIII.B. Srdečne blahoželáme!

  Súťaž organizovali učiteľky nemeckého jazyka, Mgr. Mária Grichová a Mgr. Viera Lizáková, ktorým aj touto cestou ďakujeme.

 • Výsledky školského kola olympiády v AJ

  Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov ZŠ. Je organizovaná ako postupová súťaž a koná sa každoročne. V priestoroch našej školy sa školské kolo uskutočnilo 1.12.2015. Keďže cieľom tejto olympiády je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka) a preveriť tvorivé zručnosti žiakov pri tvorbe príbehu, potešilo nás, že preveriť svoje vedomosti sa odhodlalo 39 žiakov 6. až 9.ročníka. Zvíťazili tí najlepší:

  1A kategória (žiaci 6. a 7.ročníka):

  1.miesto - Mário Koščák, VI.A - postup do okresného kola 
  2.miesto - Sandra Bekešová, VII.B

  3.miesto - Zuzana Neupauerová, VII.B

  1B kategória (žiaci 8. a 9.ročníka):

  1.miesto - Zdenka Koščáková, IX.D - postup do okresného kola

  2.miesto - Jana Girgová, IX.C

  3.miesto - Ružena Halčinová, IX.D

  1C kategória (žiaci žijúci určitý čas v zahraničí): 1.miesto - Caroline Halcin, VIII.A - postup do krajského kola konaného v Prešove

  Organizáciou školského kola boli poverené vyučujúce AJ, Mgr. Jana Figlárová a Mgr. Iveta Budzáková, ktorým aj touto cestou ďakujeme. (foto vo fotoalbume)

 • Európsky týždeň boja proti drogám 2015 na našej škole

  Tretí novembrový týždeň je venovaný boju proti drogám. Aj v tomto šk.roku bol týžden od 16.- 22. novembra venovaný rôznym protidrogovým aktivitám. Na našej škole už v pondelok, 16.11., prebiehalo 2-hodinové projektové vyučovanie venované tejto aktuálnej téme - DROGY. Žiaci v jednotlivých ročníkoch pracovali na rôznych vekuprimeraných aktivitách: kreslili, vystrihovali, čítali či hrali rôzne online hry za účelom uvedomiť si škodlivosť drog. Deň sa zvŕšil kvízom - Čo vieš o drogách? - venovaný žiakom 7. a 8. ročníka. Kto zvíťazil?

  1.miesto - VIII.A - A.Budzáková, R.Fudalyová, K.Neupauerová

  2.miesto - VIII.D - M.Koščák, M.Neupauer, J.Koščák

  3.miesto - VII.B - V.Halčínová, K.Lizáková, Z.Neupaerová 

  Srdečne blahoželáme! Touto cestou taktiež ďakujeme Mgr. Dane Mačákovej, školskej koordinátorke za inšpirácie a vzornú prípravu projektového vyučovania.

 • VEDELI STE O TOM? Aj my sme boli na otvorení Tatranského ľadového dómu

  Tatranský ľadový dóm na Hrebienku bol otvorený za prítomnosti mnohých významných osobností a médií 26.11.2015. Určite viete, že otvorenie tejto ľadovej krásy a sprievodné programy moderoval známy slovenský herec a režisér Marek Ťapák. V programe sa predstavili súbory z Poľska, Čiech a Ukrajiny so svojím vianočným pásmom, no nechýbal ani nás Detský folklórny súbor Kicorka, ktorý sa predstavil s vianočnou divadelnou hrou SOPKA. Ďakujeme 

  Samuelovi Špakovi, Jozefovi Špakovi, Štefanovi Hudáčkovi, Adamovi Neupauerovi a Jánovi Koščákovi za veľmi dôstojnú reprezentáciu našej školy a obce a Mgr. Ivete Pavlíkovej, vedúcej súboru a učiteľke našej ZŠ, za prácu so žiakmi a  záujem  odovdzávať tradície našich predkov mladším generáciám.  

 • Výsledky školského kola GO

  Školské kolo Geografickej olympiády, jeho už 44.ročník sa uskutočnil vo štvrtok, 10.12.2015. O túto súťaž je vždy medzi žiakmi mimoriadny záujem a nebolo to inak ani v tomto šk.roku. V kategórii G - žiaci 5.ročníka - súťažilo 29 žiakov. Zvíťazili: 1.miesto - Kristián Halčin, V.B (78 bodov); 2.miesto - Faustína Nebusová, V.C ( 72 bodov); 3.miesto - Kristián Chimento, V.D (69 bodov).  Do súťaže v kategórii F sa zapojilo 21 žiakov 6. - 7.ročníka. S výrazným náskokom zvíťazila Karolína Halčínová zo VI.C (95 bodov). Druhý bol Matej Majerčák (81 bodov)  a tretia Alexandra Špaková (77 bodov), obaja zo VII.C. 

  V kategórii E (žiaci 8. a 9.ročníka) súťažilo 29 žiakov. Najlepšie si počínala Jana Girgová z IX.C (100 bodov); 2.miesto získala  Lenka Suchanovská z IX.C (99 bodov) a 3.miesto obsadil Kamil Hudáček z IX.D (98 bodov).

  Víťazom srdečne blahoželáme! 

  Ďakujeme Mgr. Jánovi Stupákovi a ostatným povereným vyučujúcim za organizáciu školského kola súťaže.

 • Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Školské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ sa uskutočnilo v piatok, 11.12.2015. V kategórii C (žiaci 9.ročníka) súťažilo 13 žiakov. Zvíťazili: 1.miesto - Jana Girgová, IX.C; 2.miesto - Anna Gáborová, IX.D; 3.miesto - Lenka Suchanovská, IX.C. V kategórii D (žiaci 8.ročníka) súťažilo 16 žiakov a prvenstvo si vybojovala Monika Badovská z VIII.B,  2.miesto - Tomáš Majerčák, VIII.A, 3.miesto - Anna Budzáková, VIII.A. Do kategórie E sa zapojilo 26 siedmakov, až 23 ich bolo úspešných. 1.miesto obsadila Ema Majerčáková, VII.B; 2.miesto získala Katarína Lizáková, VII.B a 3.miesto obsadil Igor Hudáček zo VII.A.

  V kategórii F súťažilo 19 šiestakov a zvíťazila Denisa Hudačeková, VI.A; 2.miesto - Karolína Halčinová, VI:C; 3.miesto - Tomáš Lizák, VI.A. 

  Srdečne blahoželáme! 

  Ďakujeme Mgr. Ľudmile Glodžákovej a ostatným učiteľom dejepisu za organizáciu súťaže.

 • Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

  Do školského kola Pytagoriády sa v tomto šk.roku zapojilo 40 žiakov z I.stupňa a 290 žiakov z II.stupňa, spolu 330 žiakov. Nie každý zapojený žiak sa stal úspešným riešiteľom. V kategórii P3 súťažilo 20 žiakov 3.ročníka, úspešným riešiteľom sa stalo 12 žiakov: Sabína Halčinová, Stanislav Suchanovský, Sára Neupauerová, Jana Budzáková, Dominika Halčinová, Lukáš Neupauer, Júlia Pavlíková, Martin Lizák, Mariana Vidová, Laura Neupauerová, Anna Mária Budzáková, Natália Dudašková.

  Kategória P4: Súťažilo 20 žiakov, 10 z nich bolo úspešných: Margaréta Mazureková, Nikola Koščáková, Mikuláš Suchanovský, Ondrej Dvorčák, Štefan Špak, Gabriel Budzák, Michaela Fudalyová, Kristína Strelová, Sofia Špaková, Tomáš Halčin.

  Kategória P5: Do súťaže sa zapojilo až 82 piatakov, no len piati boli úspešnými riešiteľmi: Stanislav Halčin, Daniela Halčinová, Kristián Halčin, Klaudia Majerčáková, Anna Majerčáková.

  Kategória P6: Zapojilo sa 85 žiakov 6.ročníka, iba dvaja sa stali úspešnými riešiteľmi: Stanislav Ripka, Mário Koščák.

  Kategória P7: Zo 62 zapojených žiakov 7.ročníka sa traja žiaci stali úspešnými riešiteľmi: Katarína Koščáková, Katarína Dudašková, Alexandra Špaková.

  Kategória P8: Súťažilo 61 žiakov a 6 žiakov, všetci z VIII.A, sa stali úspešnými riešiteľmi: Patrik Neupauer, Caroline Halcin, Anna Budzáková, Júlia Budzáková, Martin Gallik, Tomáš Majerčák.

  Srdečne blahoželáme!

 • Bež za svojím zdravím!

  8.12.2015  sme  zorganizovali pre  žiakov 1. – 6. ročníka  v spolupráci s organizáciou Slovenský  orol pohybové aktivity s názvom Bež za svojím zdravím. Hlavným cieľom tejto organizácie je ozdravenie populácie a vedenie k osobnej zodpovednosti za svoje telesné, duchovné a duševné zdravie, ale aj zdravie celej populácie. Jednotlivé triedy súťažili v rôznych pohybových hrách, vyskúšali si štafetové súťaže, hry s basketbalovou loptou, či súťaž v streľbe na  florbalovú bránu. Najúspešnejšie boli triedy: I.D, II.A, III.D, III.B, IV.D, V.A, VI.C, získali najviac bodov vo svojom ročníku.

  Ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej a učiteľom za organizáciu tejto športovej aktivity.

strana: