Novinky Rada školy Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia
 • Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu cez internet

  Zaviedli sme ďalšiu službu pre rodičov žiakov a zamestnacov stravujúcich sa v školskej jedálni - elektronické prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy cez internet. 

  Ak chcete túto službu používať, nahláste nám Vašu mailovú adresu ktorá bude vaším prihlasovacím menom a súčasne bude slúžiť aj na potvrdenie prihlásenia či odhlásenia. 

  Na základe toho obdržíte heslo na prístup.

  Služba je prístupná na podstránke školská jedáleň.

 • Anička Majerčáková recituje v celoslovenskom kole

  Koncom januára 2015 sa v Poprade konalo krajské (dekanátne) kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy "... a Slovo bolo u Boha." Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií (pozri NOVINKY nižšie). Z piatich vyslaných recitátorov dve žiačky boli ocenené diplomami. Zuzana Neupauerová, VI.B získala v II.kat. poézia - 3.miesto a Anna Majerčáková, IV.B v I.kat. poézia zvíťazila, čím si zabezpečila postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 21.3.2015 v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

 • Sára Špaková - 2.miesto v okresnom kole Olympiády SJL

  Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa síce konalo ešte v decembri 2014, ale sme neinformovali verejnosť, že naša žiačka z IX.A - Sára Špaková získala v okresnom kole 2.miesto. (Súťažilo 14 žiakov základných škôl okresu Kežmarok.) Jej úspech nás mimoriadne teší a prajeme našej talentovanej žiačke úspechy aj na strednej škole, ktorá ju o pár mesiacov čaká.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  20.2.2015 sa v Kežmarku konala obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórii: Jozef Neupauer, III.C; Katarína Hudáková, III.C; Anna Majerčáková, IV.B; Lívia Budzáková, V.C; Patrik Gallik, VII.C; Nikola Britaňáková, IX.B a dve recitátorky, ktoré mali priamo postupy z minulého súťažného roku: Sára Špaková, IX.A a Alexandra Majerčáková, VI.A. Spolu osem žiakov. Päť z nich získalo postup do okresného kola:

  I.kategória - poézia: Jozef Neupauer; I.kategória - próza: Katarína Hudáková; II.kategória - poézia: Anna Majerčáková, IV.B a Alexandra Majerčáková, VI.A; III.kategória - poézia: Patrik Gallik. Tešíme sa a srdečne blahoželáme! Veríme, že z okresného kola, ktoré sa koná 13.3.2015 v Kežmarku, donesú diplomové ocenenia. (foto vo fotoalbume) Ďakujeme vyučujúcim SJL za vzornú prípravu žiakov.

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  V okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko - prednes povestí - súťažili tri úspešné recitátorky školského kola, víťazky jednotlivých kategórií: Sofia Špaková z III.D, Lívia Budzáková z V.C a Veronika Halčinová zo VI.B. Veľmi nás teší, že Lívia Budzáková, V.C svoje recitátorske umenie premenila na diplom - v okresnej súťaži (konanej koncom januára 2015 v Kežmarku) získala vo svojej kategórii cenné 3.miesto. Srdečne blahoželáme!

 • DDS Gašparko na Šuňave zvíťazil

  V dňoch 13. a 14.2.2015 sa aj tento rok v Šuňave uskutočnila medziokresná divadelná súťaž Divadelná Šuňava - postupová divadelná súťaž okresov Kežmarok, Poprad a Levoča. Aj náš Detský divadelný súbor Gašparko sa tejto súťaže zúčastnil a vybojoval si v kategórii detských divadiel 1.miesto, s vlastnou autorskou hrou Chaos v rozprávke.   Našu školu i  okres Kežmarok bude reprezentovať na krajskej súťaži detskej divadelnej tvorivosti Rozprávkový Stropkov, ktorá sa uskutoční v apríli 2015. 

  Súbor Gašparko už dlhoročne vedie PaedDr. Mária Budzáková a v tohtoročnej zostave hrajú títo divadelníci: Nikola Britaňáková, IX.B; Nikola Selveková, IX.B; Mária Koščáková, IX.B; Viera Vidová, IX.C; Nikola Jašňáková, IX.C; Kamil Hudáček, VIII.D; Vojtech Budzák, VIII.C; Klaudia Neupauerová, VIII.B; Kristína Stolárová, VIII.B; Lucia Bátoryová, VII.C; Jana Dvorčáková, VII.C; Štefan Budzák, VI.C; Lucia Budzáková, VI.C; Alexandra Špaková, VI.C; Veronika Halčinová, VI.B; Sandra Bekešová, VI.B a Ondrej Bátory, III.C. 

  V ďalšej ich divadelnej činnosti ich držíme prsty, nech rozdávajú radosť a úsmev mnohým ľuďom. (foto vo fotoalbume)

 • Naše basketbalistky postupujú na kraj

  Dňa 10.2.2015 sa na pôde našej školy odohralo okresné kolo v basketbale žiačok. Hralo sa systémom každý s každým, podľa platných pravidiel basketbalu. Naše basketbalistky suverénne vyhrali, čím si zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční začiatkom marca v Poprade.  Na 2.mieste skončila SŠ Spišská Stará Ves a tretia bola MŠ a ZŠ Slovenská Ves. Zostavu našich hráčok tvorili: Adriana Martičeková, VII.C; Mária Birošíková, VIII.B, Viktória Čarnogurská, IX.B; Melánia Neupauerová, IX.D; Katarína Galliková, IX.D; Zuzana Hudáková, VII.C; Martina Majerčáková, VI.B

  Rozália Halčinová, V.B; Nina Neupauerová, V.B; Vladimíra Birošíková, V.B; Valentína Majerčáková, IX.C; Patrícia Koščáková, IX.A; Ružena Halčinová, VIII.D a Klára Nebusová, VIII.C a tréner, Mgr. Róbert Duda.

  Výsledky zápasov:  SŠ Spišská Stará Ves - MŠ a ZŠ Slovenská Ves  20:0

                                SŠ Lendak - MŠ a ZŠ Slovenská Ves                   62:0

                                SŠ Lendak - SŠ Spišská Stará Ves                      36: 0

  Srdečne blahoželáme a držíme prsty v krajskom kole. (foto vo fotoalbume)

 • Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Školské kolo DO sa uskutočnilo 12.12.2014 a zúčastnilo sa ho 77 žiakov 6. - 9.ročníka. Test pozostával z dvoch častí: z vybraného učiva a monotematickej časti (maximálne 90 bodov) a z regionálnej histórie (maximálne 10 bodov). Žiak sa stal úspešným riešiteľom, ak získal aspoň 60 bodov. Najlepší dvaja z každej kategórie postupujú do okresného kola. V 6.ročníku (kategória F) sme mali 20 súťažiacich, z ktorých sa 12 stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie si počínali: 1.miesto - Mária Budzáková, VI.C - 91 bodov; 2.miesto - Ema Majerčáková, VI.B - 85 bodov; 3.miesto - Matej Majerčák, VI.C - 82 bodov.

  V 7.ročníku (kategória E) súťažilo 25 žiakov, no iba traja sa stali úspešnými riešiteľmi: 1.miesto - Tomáš Majerčák, VII.A - 78 bodov; 2.miesto - Monika Badovská, VII.B - 73 bodov; 3.miesto - Lukáš Bekeš, VII.B - 73 bodov. (Pri rovnakom počte bodov o poradí rozhodujú body z teoretickej časti.)

  V 8.ročníku (kategória D) súťažilo 18 žiakov, a taktiež iba traja boli úspešní riešitelia: 1.miesto - Jana Girgová, VIII.C - 92 bodov; 2.miesto - Štefan Gallik, VIII.B - 71 bodov; 3.miesto - Anna Gáborová, VIII.D - 62 bodov.

  V 9.ročníku (kategória C) súťažilo 14 žiakov, z ktorých sa až 13 stalo úspešnými riešiteľmi. 1.miesto - Sára Špaková, IX.A - 98 bodov; 2.miesto - Vojtech Fudaly, IX.A - 95 bodov; 3.miesto - Barbora Batoryová, IX.A - 94 bodov.

  Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole.

  Pedagógovia poverení súťažou: Mgr. Ľudmila Glodžáková, Mgr. Sláva Kolumberová a Mgr. Daniela Galliková

 • Geografická olympiáda - školské kolo

  16.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo GO žiakov 5. - 9.ročníka. Tento rok sa súťažilo iba v troch kategóriách (oproti iným rokom, kedy každý ročník súťažil samostatne). Kategóriu G tvorili žiaci 5.ročníka. V kategórií F súťažili žiaci 6.-7.ročníka a v kategórií E zase žiaci 8. - 9.ročníka. Geografická olympiáda pozostávala z 3 častí: z monotematickej časti, praktickej časti  a z vedomostí o  miestnej krajine. Maximálne mohol sútažiaci získať 100 bodov, no úspešným riešiteľom sa stal žiak, ak získal aspoň 55 bodov.Zo 79 súťažiacich sa 43 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi školského kola GO v šk.roku 2014/2015. Ktorí boli tí najlepší?

  Kategória G (5.ročník):  - súťažilo 20 žiakov

  1.miesto - Karolína Halčinová, V.C - 85 bodov; 2.miesto - Mário Koščák, V.A - 81 bodov; 3.miesto - Samuel Výrostek, V.D - 76 bodov

  Kategória F (6. - 7.ročník): - súťažilo 29 žiakov

  1.miesto - Lukáš Bekeš, VII.B - 82 bodov; 2.miesto - Tomáš Majerčák, VII.A - 81 bodov; 3.miesto - Matej Majerčák, VI.C - 81 bodov (Ak je rovnaký počet bodov, o poradí rozhodujú body z teoretickej časti.)

  Kategória E (8. - 9.ročník): - súťažilo 30 žiakov

  1.miesto - Kamil Hudáček, VIII.D - 98 bodov; 2.miesto - Vojtech Fudaly, IX.A - 93 bodov; 3.miesto - Janka Girgová, VIII.C - 89 bodov.

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 5.februára 2015.

  Súťažou boli poverení pedagógovia: Mgr. Mária Hudáčeková, Mgr. Ľudmila Glodžáková a Mgr. Ján Stupák

 • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  8.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 42 žiakov - 11 v kategórii 1A, 30 v kategórii 1B a 1 žiačka v kategórii C. Testovanie pozostávalo z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomná časť bola zameraná na testovanie počúvania s porozumením, čítania s porozumením, praktického používania gramatiky a slovnej zásoby. Ústna časť testovala zvládnutie situačnej úlohy a prerozprávanie príbehu na základe obrázku. V kategórii 1A zvíťazil Julian Koščák, VII.D, čím postúpil do okresného kola. 2.miesto - Lukáš Bekeš, VII.B; 3.miesto - Dominika Budzáková, VII.B. 

  V kategórii 1B (žiaci ôsmeho a deviateho ročníka) zvíťazil Vojtech Fudaly, IX.A - postup do okresného kola. 2.miesto - Anna Háberová, IX.A; 3.miesto - Nikola Britaňáková, IX.B a Nikola Jašňáková, IX.C.

  V kategórii 1C bola len jedna súťažiaca, Caroline Halcin zo VII.A, ktorá postupoje priamo do krajského kola.

  Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme organizátorom súťaže, učiteľkám AJ - Mgr. Jane Figlárovej a Mgr. Ivete Budzákovej.

   

 • Nemecká olympiáda - školské kolo

  Dňa 8.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Nemeckej olympiády v kategórii 1A. aj v kategórii 1B. V kategórii 1A sa súťaže zúčastnili štyria žiaci 7.ročníka. (Tí, ktorí sa začali učiť nemecý jazyk už ako tretiaci.) V kategórii 1B - 6 žiakov 9.ročníka.  Žiaci absolvovali písomnú a ústnu časť. Ústna časť bola zameraná na komunikáciu k téme rodina a opis obrázka. V písomnej časti žiaci počúvali a čítali texty zamerané na porozumenie a vypracovali gramatický test. 1. miesto a postup do okresného kola si vybojovala Klaudia Neupauerová, VII.A. 

  2.miesto - Tomáš Majerčák, VII.A; 3.miesto - Monika Badovská, VII.B. 

  V kategórii 1B zvíťazila Barbora Batoryová, IX.A, ktorá postupuje do okresného kola. 2.miesto - Helena Hudačeková, IX.A a 3.miesto - Patrícia Koščáková, IX.A. 

  Srdečne blahoželáme a organizátorkám  podujatia, Mgr. Miroslave Griglákovej i Mgr. Viere Lizákovej, aj touto cestou ďakujeme.

 • Dievčatá opäť bodovali

  4.12.2014 sa uskutočnil Turnaj vo volejbale dvojíc, ktorým organizátorom sa stala ZŠ Nižná brána Kežmarok v spolupráci s občianskym združením Zober loptu, nie drogy. Na palubovku sa postavilo 16 družstiev - dvojíc. Jednotlivé dvojice boli rozdelené do 4 skupín. Naše dievčatá Sára Špaková, IX.A a Mária Lizáková, VIII.D sa dostali do skupiny C a Ružena Budzáková s Gabrielou Hudáčkovou, obe z IX.C, sa umiestnili do skupiny D. Svoje skupiny vyhrali a postúpili medzi 8 najlepších družstiev. Po náročných zápasoch sa nakoniec Sáre Špakovej a Márii Lizákovej

  podarilo obsadiť pekné 3.miesto. Okrem 3.miesta sme si domov odniesli aj hlavnú myšlienku turnaja, že život bez drog je krajší a plnohodnotnejší. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (Akciou bola poverená Mgr. Mária Hudáčeková.)

 • Vianoce v Európe

   9.12.2014

     V dňoch 8. – 13. 12. 2014 sa v Prešove uskutočnila veľkolepá akcia s názvom „Christmas in Europe – Vianoce v Európe“, ktorej sa zúčastnili žiaci nášho centra voľného času.  Hostiteľom bola Hotelová akadémia Prešov. Účastníkmi tohto ročníka boli delegácie z Arménska, Českej republiky, Chorvátska, Írska, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Švédska a Talianska. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo  spojiť študentov a učiteľov európskych hotelovýchškôl a predstaviť rôznorodosť vianočných tradícií účastníckych krajín, prezentovať gastronómiu a kultúru organizujúcej krajiny a regiónu.   Žiaci mali príležitosť navštíviť  prezentáciu ľudových remesiel, či vyzdobiť si svoj perník, pracovať na hrnčiarskom kruhu alebo ochutnávať sladké a slané pochúťky štátov Európy. Atmosféru blížiacich sa Vianoc vytvárala ľudová hudba a vôňa vianočných výrobkov a nápojov. Mali sme príležitosť vidieť ako vyzerá vyzdobený vianočný stromček v Arménsku, vidieť čo nesmie chýbať na štedrovečernom stole v Taliansku, alebo dozvedieť sa, kto nosí deťom darčeky vo Švédsku. Atmosféra Vianoc nechýbala ani na vianočných trhoch v Prešove kde sme ochutnali skalický trdelník, či langoše a pozreli si umenie majstrov rezbárov na veľkom drevenom Betleheme pred  Rímskokatolíckou konkatedrálou sv. Mikuláša.

  Zvyky a tradície jednotlivých krajín Európy sú iné, ale všetky majú jedno spoločné KRÁSU A POHODLIE VIANOC V KRUHU RODINY.

 • Spišské rozprávky

  Dňa 3.12.2014 sa žiaci 5.ročníka a 6.C zúčastnili divadelnéhé predstavenia Spišské rozprávky v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Predstavenie bolo koncipované ako prierez spišskými povesťami. Žiaci počas predstavenia zbystrili pozornosť,keď v predstavení zaznela aj lendacká povesť o Špakovi. Priamo v reálnej situácii si mohli overiť svoje vedomosti o rozprávke,o  povesti a o divadelnej hre, jedného zo žánrov dramatického umenia. Spišské rozprávky nás zaujali aj svojou scénografiou, je to predstavenie, ktoré sa oplatí vidieť.

 • Úspech na matematicko-fyzikálnej súťaži NÁBOJ JUNIOR

  Dňa 28.11.2014 sa naši deviataci prvýkrát zúčastnili medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže NÁBOJ JUNIOR, ktorej regionálnej kolo sa uskutočnilo v Poprade. Pre veľký záujem zo strany škôl sme mohli poslať len dve družstvá. V kategórií základné školy súťažilo 24 škôl okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa. Naše družstvo Lendak A - v zložení: Sára Špaková, Anna Háberová, Helena Hudačeková a Vojtech Fudaly, všetci z IX.A, sa umiestnili na krásnom  2.miesto. Získali 26 bodov. (Víťazná škola z Popradu - Spišskej Soboty získala 28 bodov.) Ani družstvo Lendak B nedopadlo zle.

  Obsadili dôstojné 14. miesto z 24 súťažných družstiev. Družstvo Lendak B tvorili: Melánia Neupauerová, IX.D; Martin Neupauer, IX.D, Viera Vidová, IX.C a Matúš Neupauer, IX.C. Srdečne blahoželáme a ďakujeme učiteľkám matematiky, Ing. Miroslave Siskovej a Mgr. Ľudmile Gallikovej, za vzornú prípravu žiakov.

 • Na Mikuláša detí športovali

        Už tradične, deň pred oslavami sv. Mikuláša, sa konal v našej školskej športovej hale futbalový turnaj žiakov z nášho regiónu. Turnaj zorganizovalo školské CVČ s finančnou podporou vedenia školy a Podtatranského futbalového zväzu Poprad a bol určený pre deti starších prípraviek. 

  Do turnaja bolo zapojených viac než šesťdesiat detí zo Starej Ľubovne, Plavnice, Podolínca, Spišskej Belej a Lendaku.Všetci účastníci  ukázali na turnaji svoje športové  schopností a veľkú chuť športovať.  Napriek tomu sa najlepšie darilo družstvu Starej Ľubovne, ktoré zvíťazilo na turnaji bez straty bodu. Na druhom mieste sa umiestnili naši domáci futbalisti a  tretie miesto patrilo družstvu Spišskej Belej.

  Najlepším hráčom turnaja sa stál domáci hráč Gabriel Lizák z 5.C a najlepším brankárom bol brankár Starej Ľubovne.

  Výsledky turnaja:

  MŠK FK Podolínec – FK Družstevník Plavnica                                                         2 : 2

  MŠK Slavoj Spišská Belá - Junošport Stará Ľubovňa                                           0 : 3

  MŠK FK Podolínec  - FK SŠ Lendak                                                                         0 : 2

  MŠK Slavoj Spišská Belá - FK Družstevník Plavnica                                             2 : 2

  Junošport Stará Ľubovňa - FK SŠ Lendak                                                              2 : 0

  MŠK FK Podolínec – MŠK Slavoj Spišská Belá                                                     1 : 3

  Junošport Stará Ľubovňa  - FK Družstevník Plavnica                                           4 : 0

   Slavoj Spišská Belá  -FK SŠ Lendak                                                                    1 : 1

  MŠK FK Podolínec – Junošport Stará Ľubovňa                                                    2 : 5

  FK Družstevník Plavnica - -  FK SŠ Lendak                                                            1 : 6

   

  Poradie turnaja :

  1.Junošport Stará Ľubovňa                         4  0  0                                14 : 2     9

  2.FK SŠ Lendak                                            2  1  1                                   9 : 4     7                                                

   3.Slavoj Spišská Belá                                 1  2  1                                   6 : 7     5

  4.FK Družstevník Plavnica                           0  2  2                                   5 : 14   2

  5.MŠK FK Podolínec                                    0  1  2                                    5 : 12   1     

   

   

 • Gašparko bodoval na Divadelnej tehličke

  Detský divadelný súbor Gašparko sa 20.11.2014 predstavil na celoslovenskom literárno-dramatickom súťažnom festivale deti a mládeže Divadelná tehlička 2014 - Svit. Počínal si veľmi úspešne. V kategórii činohra - základné školy získal krásne 2.miesto (prvé miesto porota neudelila). DDS Gašparko sa predstavil krátkou paródiou Chaos v rozprávke. (foto vo fotoalbume). 

  Súbor už dlhé roky vedie PaedDr. Mária Budzáková, zástupkyňa ZŠ Lendak.

 • "...a Slovo bolo u Boha..." - školské kolo

  Školské kolo umeleckého prednesu kresťanskej poézie a prózy sa uskutočnilo 25.11.2014. Deti sa na súťaž tešili a pripravovali, o čom svedčia výsledky, hlavne III.kategórie - poézie, ktorá mala veľmi vysokú úroveň. Zvíťazili tí najlepší: I.kategória - mladší žiaci (1. - 4. roč.) POÉZIA -: 1.miesto - Anna Majerčáková, IV.B; 2.miesto - Sofia Špaková, III.D; 3.miesto - Antónia Budzáková, III.C a Veronika Fudalyová, II.B. I. kategória - mladší žiaci (1. - 4.roč.)  PRÓZA: 1.miesto - Stanislava Neupauerová, IV.B; 2.miesto - Sofia Neupauerová, II.D; 3.miesto - Mariana Majerčáková, III.A. 

  II.kategória - starší žiaci A (5. - 6.ročník)  - POÉZIA: 1.miesto - Zuzana Neupauerová, VI.B; 2.miesto - Lívia Budzáková, V.C; 3.miesto - Mária Budzáková, VI.C.

  PRÓZA - 1.miesto - neudelené; 2.miesto - Alexandra Špaková, VI.C; 3.miesto - Veronika Halčinová, VI.B.

  III.kategória - starší žiaci B ( 7. - 9.ročník) - POÉZIA: 1.miesto - Nikola Britaňáková, IX.B; 2.miesto - Sára Špaková, IX.A a Zdenka Koščáková, VIII.D; 3.miesto - Eva Halčinová, IX.D a Tomáš Majerčák, VII.A.

  PRÓZA - 1.miesto - Jana Girgová, VIII.C; 2.miesto - Valentína Oprendeková, IX.A; 3.miesto - Mária Lizáková, VIII.B.

  Víťazom srdečne blahoželáme! Recitátori z prvých miest nás budú reprezentovať v krajskej regionálnej recitačnej súťaži, ktorá sa uskutoční 24.1.2015 na Cirkevnej spojenej škole v Poprade. Držíme prsty a ďakujeme pedagógom za vzornú prípravu žiakov. 

 • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR - žiaci 5.-9.ročníka

  V tomto šk.roku, 2014/2015, sa informatickej súťaže iBOBOR zúčastnilo 123 žiakov 5.-9.ročníka našej školy. V kategórii Kadet 9 súťažilo 20 žiakov, v kategórii Kadet 8 si meralo sily 28 žiakov, v kategórii Benjamín 7 súťažilo 35 žiakov, v kategórii Benjamín 6 iba 19 žiakov a v kategórii Benjamín 5 si sadlo za počítače 21 žiakov. Úspešným riešiteľom celoslovenskej on-line súťaže sa stalo 51 žiakov, čo predstavuje rekord školy. Výsledky podľa jednotlivých kategórii:

  KADET 9:

  1. Vojtech Fudaly, IX.A     69, 67 bodov
  2. Matúš Neupauer, IX.C    69,34 bodov
  3. Anna Galliková, IX.A    68,01 bodov
  3. Anna Háberová, IX.A    68,01 bodov

  ZŠ priemer, 20 súťažiacich                                          58,87 bodov

  Slovenská republika:  52,39 bodov, odchýlka od SR 6,48 bodov.

  KADET 8:

  1. Patrik Budzák, VIII.A       74,67 bodov
  2. Martin Batory, VIII.A       66,68 bodov
  2. Dávid Halčin, VIII.A       66,68 bodov
  2. Jana Girgová, VIII.C       66,68 bodov
  3. Natália Galliková, VIII.C       64,01 bodov
  3. Damián Badovský, VIII.C       64,01 bodov

  ZŠ priemer, 28 súťažiacich                                             52,93 bodov

  Slovenská republika: 52,39 bodov, odchýlka od SR: 0,54 bodov.

  BENJAMÍN 7:

  1. Martin Gallik, VII.A    68,01 bodov
  2. Viktória Špaková, VII.D    67,35 bodov
  3. Tomáš Majerčák, VII.A    61,35 bodov

  ZŠ priemer, 35 súťažiacich                                            42,95 bodov

  Slovenská republika: 39,80 bodov, odchýlka od SR: 3,15 bodov.

  BENJAMÍN 6:

  1. Sandra Bekešová, VI.B   57,35 bodov
  1. Alexandra Špaková, VI.C   57,35 bodov
  2. Michal Lizák, VI.A   53,35 bodov
  3. Štefan Budzák, VI.C   46,69 bodov
  3. Matej Majerčák, VI.C   46,69 bodov
  3. Ján Stupák, VI.C   46,69 bodov

  ZŠ priemer, 19 súťažiacich                                                36,87 bodov

  Slovenská republika: 39,80 bodov, odchýlka od SR - 2,93 bodov.

  BENJAMÍN 5:

  1. Karolína Halčínová, V.C  49,68 bodov
  2. Mário Koščák, V.A  45,36 bodov
  3. Peter Neupauer, V.D  42,70 bodov

  ZŠ Lendak priemer, 21 súťažiacich                                   29,73 bodov

  Slovenská republika: 39,80 bodov, odchýlka od SR - 10,07 bodov.

  poznámka: Kladná odchýlka znamená, že sme lepší ako celoslovenský priemer získaných bodov.

  Aktivitu uskutočnili učitelia informatiky: Ing. Monika Mazureková a Mgr. Ján Stupák.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Ešte v októbri, 27.10.2014, sme uskutočnili celoškolský projektový deň - Medzinárodný deň školských knižníc. Na základe danej témy: Sila prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, rozmanitosť, vízia - sme vytvorili tému školy: Lendak, to je dedina - jedna veľká rodina. Prípravou vedomostných podkladov sa ujali miestni vyučujúci, žiaci a obyvatelia obce pomáhali zhromažďovať potrebné materiály. Každý ročník spracovával tému zodpovedajúcu primeranosti veku. 1.ročník Čítal s Hupsom v miestnom zdravotnom stredisku, žiaci 2.ročníka čítali starým rodičom v ich domácnosti, ku tretiakom prišli starí rodičia do školy a spoločne si čítali. Štvrtáci vzali svojich starých rodičov do knižnice. Čítaním so starými rodičmi sme si chceli uctiť mesiac október - úctu k starším.

  Žiaci ročníkov 5. - 9. sa čítaním miestnych povestí dostávali i k zložitejším témam. Napr. piataci okrem čítania povesti o Kicore sa dozvedeli niečo o košikárstvu, sami sa pokúsili upliesť košík z papiera, pod vedením Mgr. Márie Hudáčekovej, a neskôr navštívili obecné múzeum, kde si vyskúšali svoju zručnosť aj pri iných remeselných prácach.

  Žiaci 6.ročníka čítali povesť o cholere v Lendaku, navštívili cholerový cintorín, na ktorom je pochovaný Ján Still - kňaz, ktorý pomáhal ľuďom počas epidémie a sám jej v r.1873 podľahol.

  Žiaci 7.ročníka čítali povesti o požiari v Lendaku a navštívili Kostol sv.Mikuláša spojený s výkladom učiteľky dejepisu, Mgr. Ľudmily Glodžákovej.

  Žiaci 8.ročníka si po prečítaní povesti o Špakovi (miestny občan, ktorý ani po smrti nemal pokoja a robil zlé veci obyvateľom obce), čítali o Božom hrobe a pozreli si videonahrávku s miestnym p.farárom,ktorý rozprával zaujimavosti o historických pamiatkach v Božom hrobe v Lendaku.

  Deviataci si prečítali poviedku Výlet do Tatier od Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského, v ktorej spomína aj našu obec Lendak. Menovaný spisovateľ navštevoval našu dedinu, nakoľko bol blízkym priateľom miestneho farára Jána Stilla. Po krátkej prezentácii o Jánovi Stillovi mali besedu s terajším riaditeľom školy, Mgr. Ľubomírom Mačkom. Školský deň zakončili vychádzkou k pamätnej tabuli na miestnej fare - venovanej G.K.Zechenterovi Laskomerskému a Jánovi Stillovi.

  Tento projektový deň mimoriadne obohatil žiakov i pedagógov o nové vedomosti, skúsenosti, o históriu nášho regiónu, našej obce. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na realizácii i príprave podujatia podieľali. ĎAKUJEME!  Za všetkých spomenieme hlavné organizátorky Mgr. Vieru Lizákovú, Mgr. Janu Budzákovú.  

strana: