Novinky Rada školy Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia
 • Úspech na krajskom kole Hviezdoslavov Kubín

  Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - presnes poézie a prózy - sa uskutočnilo 20.4.2016 v Prešove. Našu školu i okres Kežmarok reprezentovali dvaja recitátori: Patrik Gallik z VIII.C a Marianna Koščáková zo IV.A. Obaja boli víťazmi okresného kola. Svojím prednesom zaujali i krajskú porotu. Obidvaja - Patrik v III.kategórii poézia a Marianna v I.kategórii próza získali nádherné 3. miesto. Úspech nás mimoriadne teší. Všetci tí, ktorí sa dostanú do krajského kola, sú vlastne víťazi, preto diplomové ocenenie našich žiakov má pre nás mimoriadnu cenu.

  Srdečne blahoželáme, prajeme im veľa úspechov i v ďalšej recitačnej činnosti a ich učiteľkám - Mgr. Kataríne Budzákovej a PaedDr. Márii Budzákovej ďakujeme za vzornú prípravu žiakov.

 • Slávici opäť nesklamali

  Už niekoľko rokov sa pravidelne zúčasťňujeme obvodovej súťaže Beliansky slávik. Je to súťaž v speve ľudových piesní, ktorú naši žiaci mimoriadne obľubujú. Tento rok sa konala 15.apríla v Spišskej Belej.  Súťažilo sa v troch kategóriách: 3.-4.ročník, 5.-6.ročník a žiaci 7.-9.ročníka. Miriama Galliková z III.B a Marianna Koščáková zo IV.A nás reprezentovali v I.kategórii. Obidve dievčatá boli úspešné - Miriamka Galliková  skončila na 2.mieste a Marianka Koščáková  získala 1.miesto.

  II.kategóriu zastupovali Helena Hudáčková z V.C a Stanislava Neupauerová z V.B. Helenka Hudáčková si vyspievala 3.miesto. Aj III.kategória, ktorú reprezentovali Gabriel Háber zo VII.C a Simona Hudáková z IX.C, bola úspešná. Gabriel Háber získal 1.miesto. Taktiež chceme poďakovať Štefanovi Hudáčkovi zo VII.C, ktorý spolu s učiteľkou hudobnej výchovy, Mgr. Ivetou Pavlíkovou, dušou tejto speváckej súťaže, robil hudobný sprievod. 

 • Biologická olympiáda - postup na kraj

  Ešte v polovici apríla - 12.4.2016 - sa v CVČ Poprad uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Boli zlúčené dva okresy: Poprad a Kežmarok. Naše žiačky, Lenka Suchanovská a Simona Hudáčková (obe z IX.C) súťažili v kategórií E - zoológia. Za okres Kežmarok Lenka skončila na 1.mieste a Simona na 2.mieste, obe žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami tejto olympiády a postúpii do krajského kola, ktoré sa bude konať 17.5.2016 v Prešove.

  V rámci dvoch okresov Poprad a Kežmarok Lenka Suchanovská obsadila 3.miesto (len jeden bod za druhou súťažiacou) a Simona Hudáková získala 5.miesto. Žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme Ing. Márii Švorcovej, učiteľke biológie, za vzornú prípravu žiačok.

 • Projektové vyučovanie - Deň Zeme

  Aj žiaci II.stupňa našej školy si dňa 22. apríla pripomenuli Deň Zeme a strávili tento deň v nádhernej prírode. Žiaci 5.ročníka navštívili Národnú prírodnú rerezváciu Belianske lúky. Pozorovali rastliny a živočíchy, dozvedeli sa zaujímavé informácie o tejto krásnej lokalite. Žiaci 6.ročníka preskúmali náučný chodník Fľak, z jednotlivých panelov sa dozvedeli, aké rastliny, huby, vtáky a lesná zver sa vyskytujú v okolí, spoznávali dreviny podľa kôry. Siedmakov veľmi zaujala prednáška 

  Štefana Bačkora o horských nosičoch a ich práci v Tatrách, pozreli si múzeum, vyskúšali nosičskú krosnu. Páčil sa im aj náučný chodník - Lesy Tatranského národného parku. Žiaci 8.ročníka boli na exkurzii na čističke odpadových vôd v Lendaku. Pán Lizák, vedúci prevádzarkne, žiakom vysvetlil, ako čistička pracuje a aký má význam. 

  Deviataci mali najdlhšiu trasu. Vybrali sa na chatu Plesnivec v Belianskych Tatrách. Pozorovali krásy živej a neživej prírody. Chata bola výnimočne otvorená v týždni vďaka pani chatárke a žiaci mohli oddýchnuť a načerpať nové sily.

  Počasie nám veľmi prialo a prežili sme nádherný deň. Poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh projektového vyučovania, všetkým triednym a povereným triednym učiteľom, žiakom Prírodovedného krúžku, ktorí pomáhali značiť trasy a v neposlednom rade Ing. Márii Švorcovej, garantke tohto projektového vyučovania. (foto vo fotoalbume)

 • Vyčistíme si svoju obec!

  Pri príležitosti Dňa Zeme sme v piatok 22.04. pripravili pre žiakov 1. až 4. ročníka environmentálne aktivity. Na prvej hodine žiaci s vyučujúcimi diskutovali o tom aký význam má pre človeka naša Zem a ako sa máme k nej správať. Na ďalších hodinách sa triedy presunuli do terénu, aby si environmentálne správanie aj reálne uskutočnili. Jednotlivé triedy podľa dohodnutých trás vyčistili ulice, chodníky, okolie obecného úradu, cintorína a ihrísk. Žiaci s nadšením zbierali odpadky a odmenou im boli pochvalné slová okoloidúcich občanov obce. Veríme, že aj vďaka tejto aktivite budú žiaci zodpovednejšie pristupovať k čistote svojho okolia. Ďakujeme pánovi starostovi P. Hudáčekovi za poskytnutie vriec, rukavíc a odvezenie vyzbieraného odpadu. (foto vo fotoalbume)

 • Úspechy DDS Gašparko

  Detský divadelný súbor Gašparko naštudoval novú hru s názvom ĽAVÁ (O dvanástich mesiačikoch trochu inak), s ktorou sa predstavil nielen žiakom našej školy, na Divadelnej Šuňave 2016 (pozri nižšie v novinkách), ale minulý týždeň aj na ďalších dvoch súťažiach: 12.4.2016 vo Svite na Divadelnej tehličke 2016 - kde v kategórii činohra ZŠ získal 3.miesto a 14.4.2016 na krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti v Stropkove - Rozprávkový Stropkov 2016 medzi deviatimi najlepšími súbormi Prešovského kraja obsadil striebornú priečku, 2.miesto.

  Srdečne blahoželáme a držime prsty, nech svojím talentom a chuťou hrať rozdávajú radosť všetkým, ktorí o ich predstavenie prejavia záujem. 

  PS: do konca školského roka budú divadelníci hrať aj pre občanov v kine Goral. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

 • Volejbalistky idú na kraj

  Náš žiacky volejbal prekvitá. Volejbalistky idú na kraj! Okresné kolo vo volejbale dievčat sa uskutočnilo v stredu, 13.4.2016. Dievčatá hneď na prvý zápas nastúpili s jasným cieľom - túžili vyhrať a postúpiť na kraj. Ich prvým súperom bola ZŠ Nižná brána, Kežmarok, nad ktorou sa im podarilo zvíťaziť. To ich naštartovalo na ďalšie zápasy a postupne zdolali dievčatá zo ZŠ Grundschule Kežmarok a ZŠ Slovenská Ves. Dievčatá odviedli kus krásnej volejbalovej práce a odmenou im bolo toto víťazstvo.

  Blahoželáme k 1.miestu nielen volejbalistkám, ale aj ich trénerom - Mgr. Márii Hudáčekovej a Bc.Tomášovi Hudáčekovi - ktorí sú dušou nášho volejbalového klubu. Vieme, že už teraz sa tvrdo pripravujú, aby čo najlepšie reprezentovali našu školu a okres Kežmarok na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove. Držíme Vám prsty. (foto vo fotoalbume)

 • Z tatranského prameňa 2016

  Druhá aprílová sobota (9.4.2016) sa niesla vo folklórnom duchu. Aj naše deti z Detského folklórneho súboru Kicorka sa zúčastnili okresnej súťaže v Kežmarku - Z tatranského prameňa 2016, kde súťažili v štyroch kategóriách - Detské spevácke skupiny, Ľudové hudby, Sólisti - speváci, Sólisti - inštrumentalisti. Detská spevácka skupina Kicorka si vyspievala zlaté pásmo, taktiež zlaté pásmo získala aj Ľudová hudba DFS Kicorka - Jozef a Samuel Špakovci, Gabriel Háber, Štefan Hudáček a Caroline Halcin.

  V striebornom pásme sa ako sólista - spevák umiestnil Gabriel Háber (VII.C trieda) a zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž získal Dalibor Gurka (V.C trieda), ktorý súťažil v hre na heligónke. (Ako dopadol na krajskej súťaži, dozviete sa v inom článku. :) ) 

  Vedenie Spojenej školy Lendak ďakuje všetkým súťažiacim, že na úkor svojho voľného času robia niečo zmysluplné a dôstojne reprezentujú nielen školu, ale aj obec Lendak.

  Za každým žiackym úspechom musíme hľadať učiteľa, ktorý talentované dieťa vedie, usmerňuje. DFS Kicorka by nebol bez Mgr. Ivety Pavlíkovej, učiteľky hudobnej výchovy a vedúcej súboru, ktorá rozvíja v žiakoch lásku k folklóru a tradíciám.  Aj touto cestou jej ďakujeme.

 • VEĽKÝ DEŇ PREDŠKOLÁKOV

  Prvý aprílový týždeň sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Prebehol v príjemnej atmosfére a peknom prostredí 1.B a 2.B triedy.  Budúci prváci museli preukázať svoje schopnosti a zručnosti a splniť podmienky pre prijatie do školy. Zapísali sme 105 detí, z toho 4 deti budú mať odklad povinnej školskej dochádzky. Deti boli veľmi šikovné a dobre pripravené na zápis.

  Pripisujeme to tomu, že takmer  sto percent detí je zaškolených v materskej škole.  Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo zápisu  dostalo malý darček, ktorý pripravili pani vychovávateľky Alena Stupáková a Helena Koščáková zo školského klubu. Za spoluprácu pri zápise ďakujeme pani zástupkyni Bc. Zuzane Gallikovej, a pani učiteľkám z MŠ. Za zápis bola zodpovedná zástupkyňa pre 1. stupeň Mgr. Renáta Černáková a pani učiteľky Mgr. Karmen Mazureková, Mgr. Anna Girgaschová, Mgr. Slávka Lampartová, Mgr. Katarína Budzáková, Mgr. Helena Hudáčková. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru našej škole a budúcim prvákom želáme veľa úspechov a príjemne strávené školské roky. (foto vo fotoalbume)

 • Vlastivedné exkurzie v obci Lendak

  Vlastivedné exkurzie sú dôležitou zložkou vyučovania vlastivedy. Umožňujú žiakom priamo v teréne pozorovať okolitý svet a spájať si tak teoretické vedomosti s reálnym životom. Naši druháci zavítali  na návšetvu na Obecný úrad v Lendaku. Privítal ich pán prednosta Michal Marhefka. Stručne žiakom opísal  prácu jednotlivých oddelení na obecnom úrade. Pán Ján Neupauer  im ukázal kroniku obce, pričom si z nej prečítali niektoré udalosti z histórie Lendaku. Nasledovala návšteva u pána starostu Pavla Hudačeka, ktorému žiaci kládli odvážne otázky, na ktoré pán starosta odpovedal.

   Žiaci si vyskúšali ako funguje obecný rozhlas a nahrali milý pozdrav pre mamičky. Štvrtáci absolvovali exkurziu do Múzea ľudovej kultúry v Lendaku. Pani Galliková vďačne podala žiakom výklad, ktorý doplnila  rozprávaním príhod z vlastného života. Vystavené historické predmety žiakov veľmi zaujali ako aj rozprávanie o tom ako sa žilo kedysi v Lendaku. Takéto zážitkové poznávanie vlastnej obce zanechalo v žiakoch určite viac vedomosti ako bežná hodina v triede. Ďakujme všetkým, ktorí sa venovali našim žiakom počas exkurzí a prispeli tak ku skvalitneniu vyučovania vlastivedy. (foto vo fotoalbume)

 • Projektové vyučovanie - regionálna výchova na 1. stupni

  V mesiaci marec sa uskutočnilo na 1. stupni  projektové vyučovanie venované veľkonočným tradíciam a zvykom v obci Lendak. Cieľom regionálnej výchovy je pestovať u žiakov cit ku krásam svojho regiónu, ľudovému umeniu a spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Realizujeme preto rôzne edukačné aktivity, aby sme žiakom našu minulosť priblížili.

  Žiačky 4. ročníka s pani učiteľkami Mgr. Helenou Hudáčkovou a Mgr. Vierou Lizákovou piekli a zdobili veľkonočných barančekov, ktorých si potom umiestnili v triedach, aby im pripomínali veľkonočné obdobie. Čas pečenia si krátili rozprávaním o zvykoch a tradíciach v čase pôstu a veľkonočných sviatkov. Radosť žiačok s vydarenej práce bola krásnou odmenou. Ďakujeme pani učiteľkám za materiálne zabezpečenie akcie a čas venovaný žiakom. (foto vo fotoalbume)

 • Ema Majerčáková tretia na kraji z DO

  Krajské kolo Dejepisnej olympiády sa konalo tento rok 31.3.2016 v Prešove. Z okresného kola nám postúpili  dve žiačky: Jana Girgorá, IX.C v kategórii E a Ema Majerčáková, VII.B v kategórii C. Obe žiačky nesklamali a stali sa úspešnými riešiteľkami krajského kola Dejepisnej olympiády pre šk.rok 2015/16. Ema Majerčáková vo svojej kategórii získala krásne 3.miesto, z 18-tich súťažiacich a Jana Girgová bola vo svojej kategórii siedma, z 23 zúčastnených žiakov.

  Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a pedagógom Mgr. Daniele Gallikovej a Mgr. Ľudmile Glodžákovej za prípravu žiačok.

 • "Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..."

  Pod týmto názvom sa skrýva súťaž v recitovaní slovenskej poézie a prózy, ktorú už viacročne organizuje CVČ v Spišskej Belej. Aj v tomto roku sme sa tejto súťaže zúčastnili a z 11-tich vyslaných recitátorov sme získali 5 ocenení. Z mladších žiakov v poézii získala Marianna Majerčáková 3.miesto a v próze obsadila Marianna Koščáková, IV.A krásne 1.miesto. Medzi staršími žiakmi sme získali tri ocenenia: poézia - Stanislav Ripka, VI.C - 2.miesto; Anna Majerčáková, V.B - 3.miesto a v próze získala Mária Jašňáková z IX.B pekné 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Dve zlaté recitácie a postup na kraj

  Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 31.3.2016 v Kežmarku. Z našich šiestich recitátorov (pozri v novinkách nižšie) traja premenili svoj prednes na diplom. Stanislav Ripka zo VI.C v II.kategórii - poézia - získal pekné 3.miesto. Marianna Koščáková zo IV.A v I.kategórii - próza - zvíťazila a 1.miesto v III.kategórii - poézia - získal aj Patrik Gallik z VIII.C. Obidvaja sa zúčastnia krajského kola, ktoré sa uskutoční 20.4.2016 v Prešove.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme vyučujúcim sa vzornú prípravu.

 • Chemická olympiáda - okres

  Okresné (obvodné) kolo Chemickej olympiády sa uskutočnilo v Kežmarku 10.3.2016. Našu školu reprezentovali Emília Neupauerová, IX.A a Anna Gáborová, IX.D. V silnej konkurencii 15 súťažiacich si počínali veľmi dobre. Stali sa úspešnými riešiteľkami obvodného kola CHO. Emília Neupauerová obsadila 3.miesto a Anna Gáborová skončila piata. Srdečne blahoželáme!

  Veľké poďakovanie patrí aj Mgr. Jane Figlárovej, ktorá žiačky na túto súťaž pripravovala.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy - sa uskutočnilo 18.3.2016. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórii a postupujúci z minulého roku, tí žiaci, ktorí mali priamy postup na obvod. Z deviatich reprezentantov: Blaženka Halčinová, II.C; Marianna Koščáková, IV.A; Jozef Neupauer, IV.C; Katarína Hudáková, IV.C; Stanislav Ripka, VI.C; Veronika Wetterová, VI.D; Patrik Gallik, VIII.C; Lucia Batoryová, VIII.C a Mária Jašňáková, IX.B

  šesť recitátorov získalo postup do okresného kola: Blažena Halčinová, Marianna Koščáková, Stanislav Ripka, Veronika Wetterová, Patrik Gallik a Mária Jašňáková.

  Srdečne blahoželáme, ďakujeme učiteľom SJL za vzornú prípravu žiakov a Mgr. Lenke Juraškovej, zodpovednej za obvodné kolo HK.

 • DDS Gašparko zvíťazil na Šuňave

  Divadelná Šuňava 2016 - medziokresná prehliadka amatérskeho divadla okresov Poprad, Levoča a Kežmarok sa uskutočnila v dňoch 11.-13.3.2016. Tohto festivalu sa už pravidelne zúčastňuje aj náš Detský divadelný súbor Gašparko. Je to postupová súťaž, víťazi jednotlivých kategórii majú možnosť pokračovať so svojou tvorbou vo vyšších súťažiach. Náš DDS Gašparko so svojou novou hrou ĽAVÁ (O dvanástich mesiačikoch trochu inak) zvíťazil za okres Kežmarok, čím si vybojoval postup do krajského kola.

  Rozprávkový Stropkov - krajská súťaž - sa uskutoční 14.4.2016, takže držme našim divadelníkom prsty, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

  DDS Gašparko tento rok navštevujú títo žiaci: IX.D - Kamil Hudáček, Zdenka Koščáková; IX.C - Vojtech Budzák, IX.B - Klaudia Neupauerová, Kristína Stolárová, VIII.C - Jana Dvorčáková, Lucia Batoryová, Jana Koščáková, Mária Neupauerová, VII.C - Alexandra Špaková, Štefan Budzák, VII.B - Veronika Halčinová, Sandra Bekešová, VI.A - Tomáš Halčin, V.A - Veronika Grichová, IV.C - Ondrej Batory, Ondrej Dvorčák, III.B - Libuša Stolárová, žiačky stredných škôl: Nikola Selveková, Mária Koščáková a Lucia Budzáková zo ZŠ Tatranská Lomnica.

  Vedúca a režisérka súboru: PaedDr. Mária Budzáková

 • Odhlasovanie zo stravy v ŠJ - zmena

  Od pondelka 14.3.2016 bude možnosť odhlásenia zo stravy do 6.30 hod. ráno na daný deň elektronicky  prostredníctvom www stránky školy. Osobne alebo telefonicky je možne odhlásenie len deň vopred do 14.30 hod.

 • Miss bábika

  Aj tento rok sa dňa 24.2.2016 konala obvodová súťaž v Spišskej Belej - MISS BÁBIKA. Účelom súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru, regiónu a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu. Súťaž mala nesmierne vysokú úroveň, predovšetkým boli vynikajúce druháčky, ktorých bolo v kategórii dvanásť. Nám Blaženka Halčinová z II.C vyspievala 3.miesto, za čo jej ďakujeme a všetkým dievčatám, reprezentantkám našej školy:

  Miroslave Hadačkovej z I.C, Nikolke Nebusovej z II.D, Júlii Sáre Špakovej z II.D a Blaženke Halčinovej z II.C želáme veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach. Taktiež vďaka patrí Mgr. Ivete Pavlíkovej, učiteľke hudobnej výchovy, za organizáciu tejto súťaže.

 • Biologická olympiáda - školské kolo

  25. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády. Do tejto súťaže sa zapojilo 23 žiakov 6. - 9.ročníka. Žiaci súťažili v odbornosti ZOOLÓGIA. Preverili si vedomosti o živočíchoch extrémnych stanovíšť. Súťaž pozostávala z troch častí: identifikácia živočíchov, test a praktická časť. Žiaci mohli získať maximálne 125 bodov. Veľmi nás teší, že Lenka Suchanovská z IX.C triedy získala až 121 bodov a stala sa víťazom tejto súťaže. 

  Na 2.mieste skončila Simona Hudáková z IX.C triedy s počtom bodov 119,5. Tretie miesto obsadil Matej Majerčák zo VII.C, získal 96,5 b. Srdečne blahoželáme!

  Žiaci boli dobre pripravení, 17 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi tejto olympiády. Lenka a Simona budú našu školu reprezentovať 12.4.2016 na okresnom kole.

  Súťaž už dlhoročne pripravuje učiteľka biológie, Ing. Mária Švorcová v spolupráci s Mgr. Janou Figlárovou, ktorým aj touto cestou ďakujeme. 

strana: