Novinky Rada školy Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia
 • Olympiáda zo Slovenského jazyka - školské kolo

  Školskék kolo olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry, kategória C (žiaci 8. a 9. ročníka) sa uskutočnilo 09. 11. 2015. Olympiády sa zúčastnilo 23 žiakov, iba 4 z nich boli úspešní. Súťaž pozostávala z písomnej časti - práca s textom a transformácia textu.           V ústnej časti žiaci prejavovali svoje rétorické schopnosti.Zvíťazila Jana Girgová z 9.C, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole. Na druhom mieste skončila 

  Emília Neupauerová z IX.A, a o tretie miesto bojovali Mária Lizáková z IX.B a Tomáš Majerčák z VIII.A.

  Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme vyučujúcim za prípravu. 

 • IBOBOR

  Celoslovenskej on-line informatickej súťaže IBOBOR sa zúčastnilo 156 (123) žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania.        V kategórii Kader 9 súťažilo 38 žiakov, v kategórii Kadet 8 30 žiakov, v kategórii Benjamín 7 29 žiakov, v kategórii Benjamín 6 23 žiakov a v kategórii Benjamín 5 36 žiakov. Dúfame, že sa našim žiakov súťazné úlohy páčili a objavili rôznorodosť i krásu informatiky. Podľa organižátorov boli úlohy vo všetkých vekových kategóriách pomerne náročné. Úspešným riešiteľom celoslovenskej on-line súťaže sa stalo 12 žiakov.

  Výsledky podľa jednotlivých kategórií:

  Kadet 9: 1. Anna Gáborová z XI.D, 2. Kamil Hudaček z IX.D, 3. Ján Vida z IX.C triedy.    

   Kadet 8: 1. Patrik Neupauer z VIII.A, 2. Carolina Halčinová z VIII.A, Jana Dvorčáková z VIII.C a Natália Suchanovská z VIII.D triedy.

   Benjamín 7: 1. Adam Gallik zo VII.A, 2. Veronika Halčinová zo VII.B, 3. Zuzana Neupauerová zo VII.B triedy. Ďalšími úspešnými riešiteľmi v tejto katefórii boli: Štefan Budzák zo VII.C, Alexandra Špaková zo VII.C, Matej Majerčák zo VII.C a Ema Majerčáková zo VII.B triedy. Benjamín 6: 1. Stanislav Ripka zo VI.C, 2. Karolína Halčinová zo VI.C, 3.Ján Gallik zo VI.B a Mário Koščák zo VI.A triedy.

  Benjamín 5: 1. Anna Majerčáková z V.B, 2. Terézia Stolárová z V.C, 3. Monika Majerčáková z V.C triedy.   

 • Športové dni 18. - 19. 11. 2015

  November sa nesie v znamení boja proti drogám. V pondelok sme v rámci vyučovania mali rôzne aktivity s touto protidrogovou tematikou. V stredu a štvrtok sme pokračovali športovými aktivitami, ktoré naša škola organizuje v spolupráci s Občianskym združením "Zober loptu, nie drogy". Žiaci 8. a 9. ročníka si medzi sebou zmerali sily vo futbale a dievčatá vo vybíjanej. Na pôde našej školy sme privítali aj hostí zo ZŠ Sv. Kríža Kežmarok a ZŠ Nižná Brána Kežmarok.

  Hlavným cieľom bolo nielen športovať, ale zároveň si aj uvedomiť, že život bez drogy je oveľa krajší a pestrejší. Dievčatá a chlapci v základných skupinách odohrali 20 zápasov. Celkové umiestnenie chlapcov: 1. miesto 8.A, 2. miesto 9.D, 3. miesto 9.A, 4. miesto 8.C, 5. miesto ZŠ Sv. Kríž Kežmarok, 6. miesto 8.A, 7. miesto 8.D, 8. miesto 9. B, 9. miesto 7 roč. mix, 10. miesto 9.C.

  Celkové umiestnenie dievčat: 1. miesto 9.D, 2. miesto 8.B, 3. miesto 8.C, 4. miesto Kežmarok Nižná Brána, 5. mieto ZŠ Sv. Kríž Kežmarok, 6. miesto 9.C, 7. miesto 8.D, 8. miesto 9.A, 9. miesto 8.A, 10. miesto 9.B.

  Túto akciu si zopakujeme ešte v jarnom období. Už teraz sa tešíme na vzájomné zápasy a ďalšiu spoluprácu medzi školou a Občianskym združením "Zober loptu, nie drogy". Posielame pozdrav od žiakov a vyslovujeme jedno veľké ĎAKUJEME.

 • Úspech v okresnom kole v bedmintone

  Okresné kolo žiakov a žiačok sa uskutočnilo 27.10.2015 v Huncovciach. Súťaže sa zúčastnili štyri základné školy: Huncovce, Spišská Stará Ves, Spišská Belá - J.M.Petzvala a Lendak. Naše družstvo chlapcov tvorili Matej Majerčák, VII.C a Adam Neupauer, IX.D a družstvo dievčat tvorili Zdenka Koščáková, IX.D a Alexandra Špaková, VII.C. Obe družstvá získali pekné 2.miesto. Postup do krajského kola nám tesne ušiel, keďže postupovalo len prvé družstvo. 

  Bedmintonový krúžok v našej škole vedie Mgr. Štefan Suchanovský, ktorému aj touto cestou ďakujeme za prácu s deťmi.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  V pondelok 26.10.2015 sa v priestoroch našej školy i v priestoroch  knižnice uskutočnil projektový deň - Medzinárodný deň školských knižníc. Téma tohtoročného ročníka Žiaci v školskej knižnici - v centre vzdelávania sa niesla jednotlivými triedami. Žiaci čítali, tvorili, vzdelávali i smiali sa.  Prváci čítali Popolušku, druháci nádhernú knihu od Márie Duríčkovej - O Guľkovi Bombuľkovi, tretiaci tvorili kuchársku knihu a štvrtáci spoznávali vesmír cez jednotlivé encyklopédie. Okrem čítania si overovali vedomosti aj z iných predmetov. Žiaci ročníkov 5. - 9. si spolu s triednymi učiteľmi vybrali knihu podľa vlastného uváženia. Napríklad:

  V.A trieda čítala rozprávku O troch grošoch, V.C povesť Tri zlaté ruže, VI.D trieda knihu  Winnetuo od Karla Maya, VII.C knihu Študent o P.O.Hviezdoslavovi, VIII.B knihu Peter a Lucia, IX.D trieda detektívku Adrianin prvý prípad. Škola čítala rôzne žánre, od rozprávok až po literatúru faktu. Z čítania vyplývali ďalšie tvorivé aktivity a preto veríme, že tento projektový deň im priniesol nielen veľa zážitkov, ale aj nové vedomosti. 

  Úvod projektového dňa patril rozhlasovej relácii venovanej Ľudovítovi Štúrovi, nakoľko uplynulo 200 rokov od jeho narodenia. Ľudovít Štúr "zavítal" aj do našej školy. Prechádzal jednotlivými triedami a zoznamoval sa so žiakmi. (foto vo fotoalbume školy)

  Keby Ľudovít Štúr naozaj mohol prísť k nám, určite by bol potešený, akých žiakov škola vychováva a akí pedagógovia pracujú v našej škole. Všetkých triednym učiteľom i netriednym, ktorí boli zapojení do školskej aktivity, v mene vedenia školy ĎAKUJEME!

 • Liga mládeže Spiša v šachu - v našej škole

  V sobotu, 17.10.2015, sa v priestoroch našej spojenej školy uskutočnilo 1.kolo Ligy mládeže Spiša v šachu jednotlivcov. Podujatia sa celkovo zúčastnilo 63 mladých šachistov. Prišli zástupcovia šachových klubov z Bardejova, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Starej Vsi, Popradu, Kežmarku, Bijacoviec, ale aj iných klubov. Našu školu reprezentovalo 12 žiakov. Využili sme domáce prostredie. Niektorí hráči boli na takomto turnaji po prvýkrát. Výsledkovo sme opäť uspeli.

  Najvýraznejšie sa presadili dievčatá. Kategóriu D8 (dievčatá do 8 rokov) vyhrala Barbora Konopová z I.D triedy a v  kategórii D14 zvíťazila Katarína Dudašková zo VII.C triedy. Hneď za ňou na 2.mieste skončila Ivana Stolárová zo VI.C triedy.

  Chlapcom sa darilo menej. Medaily získali iba dvaja z nich. V kategórii CH8 Florián Stolár z I.B triedy získal 3.miesto a takisto tretí bol Ján Halčin zo IV.A v kategórii CH11.

  Podujatie opäť prispelo k pozitívnej propagácii obce a školy. Výsledky turnaja sú započítané do Veľkej ceny Slovenska v šachu mládeže (Grand Prix Slovenska). Skutočne úprimne ďakujem vedeniu SŠ, že nám pre túto prácu vytvára vynikajúce podmienky. Ďakujem i všetkým hráčom a rodičom a teším sa už na ďalší ročník.

  Ing. Tomáš Hudáček, vedúci šachového krúžku 

 • Naši šachisti úspešní v okresnom kole

  Okresné kolo v šachu žiakov sa uskutočnilo na pôde našej školy, 20.10.2015. V konkurencii dievčat a chlapcov okresu Kežmarok naši žiaci nezaostávali, ba práve naopak. Už viacročne patria medzi najlepších nielen v našom regióne. V kategórii  dievčat súťažilo 8 šachistiek. Vyhrala ju naša žiačka, Katarína Dudašková,  VII.C, so 4,5 bodmi. Ďalšia naša žiačka, Ivana Stolárová zo VI.C skončila na 3.mieste. (3,5 b.)  V kategórii chlapcov súťažilo 12 šachistov, ktorých  naši žiaci hravo porazili. 1.miesto získal Pavol Stolár, VIII.B a Julian Koščák, VIII.D skončil druhý.

  Za úspechom našich žiakov sa skrýva práca vedúceho šachového klubu, Ing. Tomáša Hudáčeka, spoluorganizátora okresného kola v šachu žiakov, ktorému aj touto cestou ďakujeme. (foto vo fotoalbume)

 • Dievčatá na cezpoľnom behu druhé

  Dňa 7.10.2015 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. Za sychravého počasia vyštartovalo 30 dievčat a 39 chlapcov po náročnej trati, ktorá viedla na Suchú horu v Kežmarku. Dĺžka trate  pre dievčatá je približne 2 km a pre chlapcov 3 km. Lepšie sa v tejto súťaži tento rok darilo dievčatám. Zdenka Koščáková z  IX.D získala pekné 3.miesto v kategórii jednotlivcov a spolu s Martinou Majerčákovou  zo VII.B a Simonou Hudákovou z IX.C v kategórii družstiev vybojovali 2.miesto. 

  Kategóriu chlapcov reprezentovali Dávid Neupauer z IX.B a Milan Hudák zo VI.C. Spoločne vybojovali pre školu 11.miesto. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú  reprezentáciu školy a prajeme im veľa športových úspechov. (foto vo fotoalbume)

 • Aby sme už o remeslách iba nečítali

  Dňa 1.10.2015 žiaci 4. a 5. ročníka absolvovali exkurziu v rámci predmetov  - výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a prierezovej témy -  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, v Nestville Parku v Hniezdnom. Zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu s heslom: „... aby sme o remeslách už len nečítali ....“ Videli ukážky rôznych remesiel, mohli sa zapojiť do deja i samotného procesu výroby. V kováčskej dielni si vyskúšali razenie mincí, pletenie košíkov, mletie múky. Najviac ich zaujala výroba hlinených výrobkov. Žiaci reagovali spontánne a neustále zasypávali majstrov remeselníkov otázkami.

  Súčasťou exkurzie bola aj ochutnávka džúsov, syrov, bryndze a mliečnych výrobkov. Zo získaných informácii budú žiaci čerpať aj na hodinách prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania počas celého školského roka. Za organizáciu exkurzie ďakujeme Mgr. Márii Neupauerovej. (Foto vo fotoalbume)

 • Účelové cvičenie v prírode

  Účelové cvičenie v prírode pre žiakov 5. - 9. ročníka sa uskutočnilo 30.9.2015. Hoci nám počasie veľmi neprialo, žiaci mohli na jednotlivých stanovištiach zažiť zaujímavé aktivity. Po hodine teoretickej prípravy prechádzali  šiestimi stanovištiami: Prekážková dráha, Popáleniny, Chemická ochrana, Streľba, Požiarna ochrana, Viazanie uzlov. Na každom stanovišti plnili úlohy, za ktoré  získavali  príslušný počet bodov. Body sa zrátali a najlepšie triedy v ročníku boli odmenené nielen diplomami, ale aj malými sladkosťami. Zviťazili tieto triedy: V.D, VI.B, VII.A, VIII.B a IX.B.

  Trieda IX.B získala zo všetkých 19 tried II.stupňa najviac bodov. Hlavná organizátorka podujatia, Mgr. Mária Hudáčeková, i ostatní učitelia na jednotlivých stanovištiach - Mgr. Henrieta Bonková, Mgr. Jana Figlárová, Mgr. Róbert Duda, Mgr. Lukáš Hudáček, Ing. Ján Andrejovský i Bc. Tomáš Hudáček svoje úlohy splnili na 100 % a ostáva nám len veriť, že tento deň zanechal v žiakov nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti potrebné pre život. (Z účelového cvičenia si môžete na našej stránke pozrieť nielen fotografie vo fotoalbume, ale aj video v priečinku videá.)

 • Fyzika pre najmenších

  Pod názvom Fyzika pre najmenších sa uskutočnilo zážitkové vyučovanie fyziky pre žiakov 4. a 5.ročníka. Skupina žiakov 9.ročníka pod vedením pani učiteľky Ing. Miroslavy Siskovej pripravili pre svojich mladších spolužiakov vyučovaciu hodinu plnú zaujímavých pokusov. Žiaci sa zabavili i poučili a možno si aj uvedomili, že fyzika - ako predmet - nemusí byť pre žiakov postrachom, pretože je potrebná do praktického života. 

  Ďakujeme pani učiteľke Ing. Siskovej za zorganizovanie spomínanej aktivity, ktorá sa uskutočnila na štyroch vyučovacích hodinách dňa 29.9.2015.  (foto vo fotoalbume školy)

 • Čisté hory

  Dňa 26.9.2015 sa žiaci našej školy (piataci a šiestaci) a pani učiteľky: Ing. M.Švorcová, Mgr. I.Budzáková a Mgr. K. Halčinová zúčastnili akcie ČISTÉ HORY. Na trase od Hrebienka cez Bilíkovu chatu, Studenovodské vodopády a Rainerovu chatu vyzbierali odpad rôzneho druhu. Žiakom sa veľmi páčili mohutné vodopády a spiatočná cesta pozemnou lanovkou do Starého Smokovca. Počasie síce nebolo na jednotku, ale nálada medzi žiakmi áno.

  Veľké ĎAKUJEM všetkým účastníkom akcie, najmä Matúšovi Dudaškovi a Tomášovi Dudaškovi, ktorí boli najusilovnejší. V mene vedenia školy ďakujeme pani učiteľke Ing. Márii Švorcovej za dlhoročné organizovanie tejto zmysluplnej aktivity. Tento rok sa už uskutočnil 37. ročník akcie Čisté hory. Viac o Čistých horách sa môžete dočítať aj na facebookovej  Oficiálnej stránke obce Lendak.

 • Videá

  Do priečinku videá boli pridané videá z volejbalového campu a začiatku školského roka.

 • Slávik Slovenska.

       SLÁVIK  SLOVENSKA

  Dňa 10.6.2015 sme sa zúčastnili krajskej súťaže v Prešove Slávik Slovenska. Je to súťaž v speve ľudových piesní. Našu školu reprezentoval v II. kategórii  Gabriel Háber zo 6.C, ktorý získal 3. miesto. Keďže táto súťaž má nesmierne vysokú úroveň a stretávajú sa tam najlepší sólisti – speváci z celého Prešovského kraja, radosť bola neopísateľná. Ďakujem aj Matúšovi Lizákovi, nášmu bývalému žiakovi, ktorý mi pomáhal robiť hudobný sprievod na akordeóne.  

    Iveta Pavlíková

 • Nové videá

  Na stránku sme pridali videá z dopravnej výchovy a koncertu Kollárovcov

 • Anglická noc "Z rozprávky do rozprávky"
  5. 6. 2015

  29.05.2015 sa naša škola v noci premenila na rozprávkovú krajinu. Učitelia anglického jazyka pripravili pre žiakov projektové vyučovanie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom rozprávky v cudzom jazyku, upevniť naučenú slovnú zásobu a rozšíriť ju o nové slová. Zážitkovým učením rozvíjať všetky komunikačné zručnosti: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Zúčastnilo sa ho sedem pedagógov a 42 žiakov z 3. a 4. ročníka základnej školy a 9 asistentov – žiakov z vyšších ročníkov, ktorí sa starali o disciplínu na chodbách alebo pomáhali vyučujúcim na stanovištiach. Žiaci prechádzali z rozprávky do rozprávky a plnili zaujímavé úlohy. Najdobrodružnejšou aktivitou bolo hľadanie pokladu. Po náročných úlohách sa žiaci uložili k spánku v priestoroch našej školy. Ako žiakom tak aj pedagógom sa anglická noc v škole veľmi páčila a určite v nich zanechala príjemné spomienky. Ďakujeme Mgr. Eve Dvorčákovej, Mgr. Alžbete Koščákovej, Mgr. Štefanovi Suchanovskému, Mgr. Jane Figlárovej, Mgr. Ivete Budzákovej, Mgr. Márii Neupauerovej a Mgr. Martinovi Habiňákovi za prípravu a realizáciu projektového vyučovania.

 • V krajskom kole nás zastavil až víťaz

       

     Naši najmladší futbalisti nesklamali ani v krajskom kole  malého  futbalu a ich víťaznú vlnu zastavil až víťaz krajského kola McDonald´s cupu, družstvo ZŠ Májové námestie Prešov.

       V štvorčlennej základnej skupine  nenašli naši mladí futbalisti premožiteľa a postúpili do finále, ktorého sa zúčastnili víťazi troch skupín.

      V prvom finálovom zápase s ťažkým súperom zo Stropkova zvíťazili 3:2, ale v druhom zápase prehrali s neskorším víťazom krajského kola, družstvom ZŠ Májové námestie Prešov a obsadili celkové druhé miesto. Náš brankár Mário Suchanovský bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Odmenou za dobrý výkon a vzornú reprezentáciu školy im bola futbalová výstroj, strieborné  medaile, diplom a občerstvenie venované sponzorom súťaže.

  Foto z krajského kola vo fotogalérii Spojenej školy. 

  Reprezentovali:

  Benjamín Gallik 4.B, Valentín Majerčák 3.A,  Mário Suchanovský 4.A,  Dávid Žmijovský 3.D,  Norbert Orolín 1.B, Lukáš Koščák 1.D , Maximilián Halčin  3.D, Dominik Andraši 1.C,  Andrej Stolár 3.D, Alexander Koščák  3.C

  Výsledky krajského  kola:

  Skupina C:

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Komenského Svit              8:1

    SŠ Školská 535/5, Lendak -  ZŠ Spišský Štvrtok                 4:0

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Vranov nad Topľou           3:3

  Finále:

   SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Stropkov         3:2

  SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Prešov             0:5

  Gratulujeme !!!

   

 • Najmladší futbalisti sa naladili na víťaznú vlnu

         Najmladší  futbalisti z Lendaku sa  naladili na víťaznú vlnu v minifutbale, ktorý organizuje Ministerstvo školstva cez  Krajské športové centrum Prešov.

  Po jednoznačnom postupe z kvalifikačnej skupiny, boli úspešní aj na obvodnom kole.Vo všetkých zápasoch dominovali herne i výsledkovo a zabezpečili si postup do krajského kola,  ktoré sa uskutoční 11.5.2015 v Prešove.

  Reprezentovali:

  Benjamín Gallik 4.B, Valentín Majerčák 3.A,  Mário Suchanovský 4.A,  Dávid Žmijovský 3.D,  Norbert Orolín 1.B, Lukáš Koščák 1.D , Maximilián Halčin  3.D, Dominik Andraši 1.C,  Andrej Stolár 3.D, Alexander Koščák  3.C

  Výsledky obvodného kola:

   

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ s MŠ sv. Kríža Petržalská 21, Kežmarok      4:0

    SŠ Školská 535/5, Lendak -  ZŠ Hradné námestie 38, Kežmarok         2:1

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok           1:0

   SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Školská 1, Ľubica     3:1

   

  Držíme palce na krajskom kole !

   

 • Úspešný Slávik Slovenska

  SLÁVIK  SLOVENSKA

       Aj 25. ročník tejto súťaže nám priniesol postup na krajskú súťaž.

       6. máj 2015 patril opäť milovníkom ľudovej piesne. V MsKS Kežmarok sa konala okresná súťaž Slávik Slovenska, na ktorej nechýbali ani lendackí speváčikovia. Súťažilo sa v 3 kategóriách, kde spievalo 24 detí.

   V I. kategórii súťažila Marianka Koščáková z 3. A a Antónia Budzáková z 3. C. Antónia získala 3. miesto.

    V II. kategórii spieval Gabriel Háber zo 6. C a Katka Lizáková zo 6. B.  Gabrielovi sa podarilo vyspievať 1. miesto a v júni nás bude reprezentovať v Prešove na krajskej súťaži.

  3. kategóriu zastupovali Klára Nebusová z 8. C a Kristína Stolárová z 8. B. Aj keď sme v tejto kategórii neobsadili žiadne miesto, dievčatá podali výborné výkony.

  Keďže úroveň tejto súťaže každoročne stúpa, máme čo robiť, aby sme sa udržali na popredných miestach. Ďakujem deťom, že ani tento raz nesklamali.

         Pavlíková Iveta

 • Z družstiev mladých zdravotníkov okresu Poprad a Kežmarok sme NAJLEPŠÍ

  22. apríla 2015 sa v popradskej Aréne stretli družstvá mladých zdravotníkov z okresov Kežmarok a Poprad. Našu školu reprezentovali dve družstvá: "A" tím v zložení: Mária Neupauerová, IX.C; Anastázia Halčinová, IX.C; Anna Budzáková, VII.A; Lukáš Bekeš, VII.B, Sandra Bekešová, VI.B a novozložený "B" tím: Michaela Koščáková, V.A; Tomáš Hudáček, Natália Halčinová, Katarína Lizáková, Slávka Koščáková a Anna Budzáková, žiaci VII.C triedy. "A" tím zúročil trojročnú spoluprácu a získal 1.miesto. 

  Nestratil sa ani "B" tím a aj napriek kratšej príprave stratil len 9 bodov z celkového počtu bodov a obsadil 10.miesto zo 14 družstiev.

  Okrem poznatkov z histórie a vzniku hnutia Červeného kríža museli žiaci preukázať teoretické vedomosti z oblasti zdravotníckej prípravy. Zásady a priority poskytovania prvej pomoci a praktické zručnosti predviedli pri ošetrovaní "zranených" figurantov. Tento rok žiaci predviedli svoje vedomosti a zručnosti pri poraneniach hrudníka a brucha, epileptickom záchvate či poranení oka. 

  Dušou našich družstiev mladých zdavotníkov je Mgr. Jana Figlárová, ktorej aj touto cestou ďakujeme za prípravu a vynikajúcu reprezentáciu žiakov.

strana: