Novinky Rada školy Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia
 • Letné aktivity CVČ

  Centrum voľného času pri Spojenej škole pozýva detí na športové a spoločenské aktivity počas mesiaca august.

  Viac informácií na odkaze Plan_cinnosti_CVC_august.docx

 • . ročník letnej olympiády

  Na podstránke Olympiáda sú zverejňované výsledky 9. ročníka letnej olympiády

 • Letná olympiáda - program

  Streda, 1.7.2015

  Čas

  Disciplína

  Ročník

  9.00

  Slávnostné otvorenie športovej olympiády

  Oboznámenie sa s programom

   

  9.30

  Olympijský beh

  10.00

  Olympijský beh

  všetky kategórie

  9.30

  Malý futbal (umelé ihrisko)

  1.- 2.ročník

  9.30

  Bedminton (veľká telocvičňa)

  7. – 9.ročník, 5.-6.ročník

  11.00

  Skok do diaľky z miesta (malá telocvičňa)

  5.-6. ročník, 7. – 9.ročník

  11.00

  Malý futbal

  3.- 4. ročník

  11.00

  Skok do diaľky z miesta

  1.-2. ročník, 3.- 4.ročník

  11.30

  Vrh guľou (ihrisko za školou)

  7.-9. ročník

  12.30

  Slávnostné vyhodnotenie prvého dňa a odovzdávanie medailí

   

   

   

  Čas

  Disciplína

  Ročník

  9.00

  Malý futbal (umelé ihrisko)

  5.- 6.ročník

  9.30

  Hod kriketovou loptičkou (ihrisko za školou)

  9.00

  Vybíjaná mix (veľká telocvičňa)

  7. – 9. ročník

  9.00

  Skok do výšky (malá telocvičňa)

  1. -2.ročník, 3. – 4. ročník

  11.00

  Vybíjaná mix

  5.-6. ročník

  11.00

  Skok do výšky

  7. – 9. ročník, 5. – 6.ročník

  12.30

  Slávnostné vyhodnotenie druhého dňa a odovzdávanie medailí

   

  Štvrtok, 2.7.2015

   

   

   

   

   

  Piatok, 3.7.2015

  Čas

  Disciplína

  Ročník

  9.00

  Streetbal (veľká telocvičňa)

  5.- 6.ročník

  9.00

  Lezecká stena

  1. -2.ročník, 3. – 4. ročník

  9.30

  Beh na 60m

  10.00

  Beh na 60m

  všetky kategórie

  11.00

  Streetbal

  7. – 9. ročník

  11.00

  Lezecká stena

  5. – 6.ročník, 7.-9.ročník

  12.30

  Slávnostné vyhodnotenie tretieho dňa a odovzdávanie medailí

   

   

   

   

   

  Pondelok, 6.7.2015

  Čas

   

  Disciplína

  Ročník

  9.00

  Florbal

  5.- 6.ročník, 7.-9.ročník

  9.00

  Cezpoľný beh

  1. -2.ročník, 3. – 4. ročník

  9.00

  Šach (miestnosť CVČ)

  mladší a starší žiaci

  9.30

  Prekážkový beh

  10.00

  Jednástky

  všetky kategórie (od 1.roč.)

  11.00

  Cezpoľný beh

  5. – 6.ročník, 7.-9.ročník

  12.30

  Slávnostné vyhodnotenie štvrtého dňa a odovzdávanie medailí

   

   

   

   

   

   

   

  Utorok, 7.7.2015

  Čas

   

  Disciplína

  Ročník

  9.00

  Beh na 200m (ihrisko za školou)

  1.-2.ročník

  9.15

  Beh na 400m

   3. – 4. ročník

  9.30

  Beh na 100 m

  9.45

  Beh na 600

  5. -6.ročník

  10.00

  Beh na 1 000m

  7. -9.ročník

  9.30

  Hod kriketovou loptičkou (ihrisko s umelou trávou, po ukončení behov na veľkom ihrisku)

  Všetky kategórie od 1. – 2. ročníka

  9.15

  Volejbal (veľká telocvičňa)

  Starší žiaci - mix

  11.30

  Štafetové behy mix

  Všetky kategórie

  12.30

  Slávnostné vyhodnotenie piateho  dňa a odovzdávanie medailí a ukončenie olympiády

   

   

   

 • Slávik Slovenska.

       SLÁVIK  SLOVENSKA

  Dňa 10.6.2015 sme sa zúčastnili krajskej súťaže v Prešove Slávik Slovenska. Je to súťaž v speve ľudových piesní. Našu školu reprezentoval v II. kategórii  Gabriel Háber zo 6.C, ktorý získal 3. miesto. Keďže táto súťaž má nesmierne vysokú úroveň a stretávajú sa tam najlepší sólisti – speváci z celého Prešovského kraja, radosť bola neopísateľná. Ďakujem aj Matúšovi Lizákovi, nášmu bývalému žiakovi, ktorý mi pomáhal robiť hudobný sprievod na akordeóne.  

    Iveta Pavlíková

 • Nové videá

  Na stránku sme pridali videá z dopravnej výchovy a koncertu Kollárovcov

 • Anglická noc "Z rozprávky do rozprávky"
  5. 6. 2015

  29.05.2015 sa naša škola v noci premenila na rozprávkovú krajinu. Učitelia anglického jazyka pripravili pre žiakov projektové vyučovanie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom rozprávky v cudzom jazyku, upevniť naučenú slovnú zásobu a rozšíriť ju o nové slová. Zážitkovým učením rozvíjať všetky komunikačné zručnosti: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Zúčastnilo sa ho sedem pedagógov a 42 žiakov z 3. a 4. ročníka základnej školy a 9 asistentov – žiakov z vyšších ročníkov, ktorí sa starali o disciplínu na chodbách alebo pomáhali vyučujúcim na stanovištiach. Žiaci prechádzali z rozprávky do rozprávky a plnili zaujímavé úlohy. Najdobrodružnejšou aktivitou bolo hľadanie pokladu. Po náročných úlohách sa žiaci uložili k spánku v priestoroch našej školy. Ako žiakom tak aj pedagógom sa anglická noc v škole veľmi páčila a určite v nich zanechala príjemné spomienky. Ďakujeme Mgr. Eve Dvorčákovej, Mgr. Alžbete Koščákovej, Mgr. Štefanovi Suchanovskému, Mgr. Jane Figlárovej, Mgr. Ivete Budzákovej, Mgr. Márii Neupauerovej a Mgr. Martinovi Habiňákovi za prípravu a realizáciu projektového vyučovania.

 • V krajskom kole nás zastavil až víťaz

       

     Naši najmladší futbalisti nesklamali ani v krajskom kole  malého  futbalu a ich víťaznú vlnu zastavil až víťaz krajského kola McDonald´s cupu, družstvo ZŠ Májové námestie Prešov.

       V štvorčlennej základnej skupine  nenašli naši mladí futbalisti premožiteľa a postúpili do finále, ktorého sa zúčastnili víťazi troch skupín.

      V prvom finálovom zápase s ťažkým súperom zo Stropkova zvíťazili 3:2, ale v druhom zápase prehrali s neskorším víťazom krajského kola, družstvom ZŠ Májové námestie Prešov a obsadili celkové druhé miesto. Náš brankár Mário Suchanovský bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Odmenou za dobrý výkon a vzornú reprezentáciu školy im bola futbalová výstroj, strieborné  medaile, diplom a občerstvenie venované sponzorom súťaže.

  Foto z krajského kola vo fotogalérii Spojenej školy. 

  Reprezentovali:

  Benjamín Gallik 4.B, Valentín Majerčák 3.A,  Mário Suchanovský 4.A,  Dávid Žmijovský 3.D,  Norbert Orolín 1.B, Lukáš Koščák 1.D , Maximilián Halčin  3.D, Dominik Andraši 1.C,  Andrej Stolár 3.D, Alexander Koščák  3.C

  Výsledky krajského  kola:

  Skupina C:

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Komenského Svit              8:1

    SŠ Školská 535/5, Lendak -  ZŠ Spišský Štvrtok                 4:0

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Vranov nad Topľou           3:3

  Finále:

   SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Stropkov         3:2

  SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Prešov             0:5

  Gratulujeme !!!

   

 • Najmladší futbalisti sa naladili na víťaznú vlnu

         Najmladší  futbalisti z Lendaku sa  naladili na víťaznú vlnu v minifutbale, ktorý organizuje Ministerstvo školstva cez  Krajské športové centrum Prešov.

  Po jednoznačnom postupe z kvalifikačnej skupiny, boli úspešní aj na obvodnom kole.Vo všetkých zápasoch dominovali herne i výsledkovo a zabezpečili si postup do krajského kola,  ktoré sa uskutoční 11.5.2015 v Prešove.

  Reprezentovali:

  Benjamín Gallik 4.B, Valentín Majerčák 3.A,  Mário Suchanovský 4.A,  Dávid Žmijovský 3.D,  Norbert Orolín 1.B, Lukáš Koščák 1.D , Maximilián Halčin  3.D, Dominik Andraši 1.C,  Andrej Stolár 3.D, Alexander Koščák  3.C

  Výsledky obvodného kola:

   

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ s MŠ sv. Kríža Petržalská 21, Kežmarok      4:0

    SŠ Školská 535/5, Lendak -  ZŠ Hradné námestie 38, Kežmarok         2:1

    SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok           1:0

   SŠ Školská 535/5, Lendak - ZŠ Školská 1, Ľubica     3:1

   

  Držíme palce na krajskom kole !

   

 • Úspešný Slávik Slovenska

  SLÁVIK  SLOVENSKA

       Aj 25. ročník tejto súťaže nám priniesol postup na krajskú súťaž.

       6. máj 2015 patril opäť milovníkom ľudovej piesne. V MsKS Kežmarok sa konala okresná súťaž Slávik Slovenska, na ktorej nechýbali ani lendackí speváčikovia. Súťažilo sa v 3 kategóriách, kde spievalo 24 detí.

   V I. kategórii súťažila Marianka Koščáková z 3. A a Antónia Budzáková z 3. C. Antónia získala 3. miesto.

    V II. kategórii spieval Gabriel Háber zo 6. C a Katka Lizáková zo 6. B.  Gabrielovi sa podarilo vyspievať 1. miesto a v júni nás bude reprezentovať v Prešove na krajskej súťaži.

  3. kategóriu zastupovali Klára Nebusová z 8. C a Kristína Stolárová z 8. B. Aj keď sme v tejto kategórii neobsadili žiadne miesto, dievčatá podali výborné výkony.

  Keďže úroveň tejto súťaže každoročne stúpa, máme čo robiť, aby sme sa udržali na popredných miestach. Ďakujem deťom, že ani tento raz nesklamali.

         Pavlíková Iveta

 • Z družstiev mladých zdravotníkov okresu Poprad a Kežmarok sme NAJLEPŠÍ

  22. apríla 2015 sa v popradskej Aréne stretli družstvá mladých zdravotníkov z okresov Kežmarok a Poprad. Našu školu reprezentovali dve družstvá: "A" tím v zložení: Mária Neupauerová, IX.C; Anastázia Halčinová, IX.C; Anna Budzáková, VII.A; Lukáš Bekeš, VII.B, Sandra Bekešová, VI.B a novozložený "B" tím: Michaela Koščáková, V.A; Tomáš Hudáček, Natália Halčinová, Katarína Lizáková, Slávka Koščáková a Anna Budzáková, žiaci VII.C triedy. "A" tím zúročil trojročnú spoluprácu a získal 1.miesto. 

  Nestratil sa ani "B" tím a aj napriek kratšej príprave stratil len 9 bodov z celkového počtu bodov a obsadil 10.miesto zo 14 družstiev.

  Okrem poznatkov z histórie a vzniku hnutia Červeného kríža museli žiaci preukázať teoretické vedomosti z oblasti zdravotníckej prípravy. Zásady a priority poskytovania prvej pomoci a praktické zručnosti predviedli pri ošetrovaní "zranených" figurantov. Tento rok žiaci predviedli svoje vedomosti a zručnosti pri poraneniach hrudníka a brucha, epileptickom záchvate či poranení oka. 

  Dušou našich družstiev mladých zdavotníkov je Mgr. Jana Figlárová, ktorej aj touto cestou ďakujeme za prípravu a vynikajúcu reprezentáciu žiakov.

 • Prednes nemeckej poézie a prózy - šk.kolo

  Školské kolo v prednese nemeckej poézie a prózy sa koná pravidelne každý rok. Tohtoročné sa uskutočnilo 28.4.2015. Recitovalo v ňom 23 žiakov v štyroch kategóriách. 5. - 7.ročník a 8. - 9. ročník v kategóriách poézia a próza. Recitátori interpretovali texty slovenských a nemeckých autorov, ktoré si pripravili v spolupráci s vyučujúcimi NJ. Porota hodnotila prednes, výslovnosť, hlas, tempo, ako aj gestiku a mimiku pri prednášaní. Zvíťazili tí najlepší, ktorí nás budú reprezentovať 7.5.2015 v okresnom kole v Kežmarku:

  5. - 7. ročník: víťazi - Tomáš Majerčák, VII.A - próza; Mária Koščáková, VI.B - poézia

  8. - 9. ročník: víťaz: Kristína Majerčáková, IX.A - poézia; v próze 1.miesto nebolo udelené.

  Ostatní ocenení: 2.miesto - Pavlína Čerpáková, VI.A - poézia; Zdenka Koščáková, VIII.D - poézia. 3.miesto - Veronika Halčinová, VI.B - poézia; Mária Galliková, VIII.A - poézia.

  V kategórii próza 5.-7.ročník nebolo udelené 2. ani 3.miesto a taktiež ani v kategórii 8.-9.ročník. Ocenená bez postupu bola Patrícia Koščáková, IX.A

  Ďakujeme vyučujúcim NJ a Mgr. Miroslave Griglákovej, hlavnej organizátorke, za prípravu podujatia.

 • Majstrovstvá SR v šachu mládeže 2015

  V dňoch 18. - 25. apríla 2015 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili Majstrovstvá SR mládeže v šachu. Konajú sa pravidelne každý rok, zvyčajne v inom kraji. Súťažiaci musia byť registrovaní šachisti, pričom sú rozdelení do kategórií podľa veku a pohlavia. Hralo sa v priestoroch kongresovej haly Tatralandie počas ôsmich dní dokopy na 9 kôl, spravidla švajčiarskym systémom. Okrem pondelka, kedy sa hrali 2 zápasy, ostatné dni sa v každej kategórii vždy hral iba jeden zápas s tempom 2 x 90 minút na prvých 40 ťahov + 30 minút na dohratie pre každého hráča a + 30 sekúnd bonus na ťah so zapisovaním ťahov. 

  Jedna partia tak bežne trvala okolo 3 - 4 hodín, vo výnimočných prípadoch aj vyše piatich hodín, čo kládlo značné nároky na psychickú záťaž hráčov.

  Lendacký mládežnícky šach mal zastúpenie v 5-tich kategóriách. Najviac sa darilo a, z môjho pohľadu, najvýraznejšia sa presadil Pavol Stolár (VII.B), ktorý získal 4,5 b. z 9-tich možných a vo veľmi silnej konkurencii obsadil - v kategórii chlapcov do 14 rokov (CH 14) - 21.miesto. Chcem podotknúť, že v tejto skupine bolo prihlásených celkovo 37 hráčov. Pekne hrali aj ďalší. Štefan Dudaško (SOŠ) v kategórii CH 18 získal 2,5 bodu a celkovo obsadil 21.miesto. Sám so svojím umiestnením nebol spokojný, často partie končil v časovej tiesni prehrou. Najmladší zo šachovej dynastie Stolárovcov, ešte len 5-ročný Florián (MŠ 7) v kategórii CH 08 sa stal miláčikom rozhodcov i organizátorov, pretože na svoj vek predviedol pozoruhodné šachové myslenie. So ziskom 1,5 bodu obsadil síce 9.miesto, ale v šiestom kole zahral so súperom partiu, ktorá bola vyhodnotená ako najkrajšia spomedzi 248 účastníkov. V zdanlivo prehratej pozícii pre čierneho bolo postavenie figúrok takéto: Biely: Kg1,Vb4, Jd3 a pešiaci na b3, f2, g2 a Čierny: Ka5, Vh5 a pešiak na a6. (Skúste si to postaviť.) Na ťahu bol Florián s čiernymi a zahral ťah, po ktorom musel biely súhlasiť s remízou. Znalcom šachovej hry padla sánka a náš malý reprezentant zožal zaslúžené ovácie. Ak vás zaujíma celá parti, i riešenie uvedenej pozície, nájdete ju na http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=4&art=4&tnr=163824&rd=6. 

  Dievčatá nám taktiež neurobili hanbu. Ivanka Stolárová (V.C) v kategórii D 12 obsadila 8.miesto so ziskom 3,5 bodu. Katka Dudašková (VI.C) sa taktiež nestratila a so ziskom 3,5 bodovu obsadila v kategórii D 14 celkovo 12.miesto.

  Deckám ďakujem za vzornú reprezentáciu, všetci výkomni dokázali, že patria do širšej slovenskej špičky vo svojiích kategóriách. Získali sme cenné skúsenosti a nové podnety do ďalšej práce. Verím, že v budúcnosti to bude ešte lepšie a že šach bude Lendačanom prinášať stále radosť a úspech.

  Ing. Tomáš Hudáček, vedúci šachového krúžku

 • Úspešný projekt

  Vláda SR schválila dotáciu 61 000 € na prístavbu materskej školy a školskej jedálne v Lendaku.

 • Slávici z lavice

   

  Pod týmto názvom sa aj tento rok konala okresná súťaž v speve moderných piesní. Toto podujatie sa konalo 30.4.2015 v MsKS v Kežmarku. Našu školu reprezentovali traja súťažiaci. V I. kategórii (1. – 4. ročník) nás zastupovala Stanislava Neupauerová zo 4.B, ktorá získala zo 7 súťažiacich 1. miesto a následne 18.mája nás bude reprezentovať na krajskej súťaži v Prešove.

  Vynikajúco sme obstáli aj v II. kategórii, kde z 8 súťažiacich nám 2. miesto vyspieval Gabriel Háber zo 6.C.  Ani sme neverili vlastným ušiam, keď v III. kategórii nám porota opäť udelila 2. miesto, ktoré získala Klára Nebusová z 8.C.  Poctivá práca priniesla svoje výsledky. Ďakujem deťom, že takto dôstojne šíria dobré meno lendackej školy.

         Pavlíková Iveta

 • Výsledky T9

  Na internetovej žiackej knižke sú umiestnené výsledky T9

 • Biologická olympiáda - postup do krajského kola

  Dňa 9.4.2015 sa v CVČ Poprad uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Keďže táto olympiáda je veľmi náročná, z dôvodu menšieho záujmu žiakov, zlúčili sa dva okresy - Poprad a Kežmarok. V kategórii E - zoológia - súťažilo 9 škôl s 12-timi súťažiacimi. Na peknom 3.mieste skončila Vierka Vidová, IX.C a Nikola Jašňáková, IX.C, obsadila 6.miesto. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami BO. V rámci okresu Kežmarok Vierka obsadila 1.miesto a Nikola 2.miesto, a preto

  postúpili do krajského kola, ktoré bude 12.mája 2015 v Prešove. Obe dievčatá nás už niekoľko rokov úspešne reprezentujú v tejto súťaži. Touto cestou im prajeme veľa úspechov na strednej škole a Ing. Márii Švorcovej ďakujeme za vzornú prípravu žiačok.

 • Dni regionálnej výchovy

  Ešte v marci 2015, sa v našej škole realizovali Dni regionálnej výchovy. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť bola zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu, kultúru a tradície vlastnej obce. Pani učiteľky Mgr. Helena Hudáčková a Mgr. Viera Lizáková pripravili pre žiakov I.stupňa zaujímavé projektové vyučovanie.

  Žiaci I.ročníka sa učili spievať goralskú ľudovú uspávanku. Oboznámili sa tiež s tým, ako mamičky v minulosti nosili dieťatko v náručí, ako ho zavíjali do plachty. Druháci sa učili pod vedením Bc. Martiny Chorogwickej tancovať goralský ľudový tanec. Tretiaci sa v školskej kuchynke naučili pripraviť tradičné goralské pôstne jedlo - kusek - ktoré všetkým veľmi chutilo. Pomáhať im prišla pani Helena Galliková (mamka našej pani učiteľky Mgr. Heleny Hudáčkovej), ktorá svojím rozprávaním o tom, ako sa kedysi žilo, spestrila vyučovanie. Žiaci 4,ročníka sa učili, ako sa vyrába obraz k Betlehemskej ceste. Vyskúšali si vyrobiť jednotlivé časti - listy, kvety, výšivky flitrami tradičným spôsobom, ktorý im prišla ukázať pani Eva Batoryová. Žiakom sa vyučovanie veľmi páčilo, pracovali so zápalom a chuťou. Jednotlivé aktivity si mohli vyskúšať aj žiaci II.stupňa - V.B, VI.C, VII.C, VIII.A a IX.A.

  Ďakujeme Mgr. Helene Hudáčkovej a Mgr. Viere Lizákovej, že pripravili a realizovali projektové vučovanie a vážime si, že k nám prišli aj pani Helena Galliková, pani Eva Batoryová a Bc. Martina Chorogwická a odovzadli svoje skúsenosti žiakom.

  Mgr. Renáta Černáková, zástupkyňa riad.školy

 • Zdravotná výchova - projektové vyučovanie

  Projektové vyučovanie - zdravotná výchova žiakov I.stupňa - sa uskutočnila ešte v marci, v dňoch 18. a 19.3.2015. Cieľom vyučovania bolo poskytnúť žiakom teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci a správania sa v kritických situáciách v prípade ohrozenia života. Tretiaci si pod vedením profesionálneho záchranára, Mareka Olexu, precvičili na figurínach resuscitáciu dospelého človeka a dieťaťa. Dozvedeli  sa, ako sa majú zachovať v prípade, keď by museli volať záchranku, ako poskytnúť prvú pomoc. 

  Štvrtáci si pod vedením Mgr. Jany Figlárovej a žiakov zdravotníckeho krúžku precvičili obväzové techniky pri rôznych poraneniach, oboznámili sa s lekárničkou a vypracovali vedomostný test. Žiakom sa projektové vyuovanie páčilo, prinieslo im dôležité poznatky zo zdravotnej výchovy, ktoré im pomôžu v prevencii, k lepšej starostlivosti o svoje zdravie a o zdravie iných. (Foto vo fotoalbume.)

 • "Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..."

  Dňa 13.4.2015 sa v Spišskej Belej uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy slovenských autorov. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci, úspech zaznamenali štyria. V I.kategórii - poézia - 1.miesto - Anna Majerčáková, IV.B; v II.kategórii - poézia - 1.miesto - Sára Špaková, IX.A; 2.miesto - Patrik Gallik, VII.C; 3.miesto - Alexandra Majerčáková, VI.A (V tejto kategórii sme obsadili všetky tri miesta.) Srdečne blahoželáme!

 • Biblická olympiáda - diecézne kolo

  Naše trojčlenné družstvo - Sára Špaková, IX.A, Barbora Batoryová, IX.A a Katarína Lizáková, VI.B - po víťazstve v okresnom kole merali svoje vedomosti v diecéznom kole, ktoré sa uskutočnilo 16.4.2015 na Spišskej Kapitule. V silnej konkurencii v kategórii základných škôl, s veľmi tesnými výsledkami, obsadili pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme Mgr. Judite Kollárovej - sr. Ľubomíre - za  prípravu žiačok. 

strana: