• Vitajte na stránke našej školy!
    • Školský život vo videách
    • Pozrite si nové video-noviny za mesiac APRÍL 2021. V sekcii VIDEÁ máte k nahliadnutiu rôzne video-noviny, ktorých je zachytený náš školský život.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Potvrdenie o návšteve školy - vytlačíte z domu
    • Naša škola povolila tlač potvrdení o návšteve školy, rodič túto funkciu nájde po prihlásení sa na EduPage stránku.Návod v hlavnej ponuke nášho webového sídla.

    • Vyučovanie cez Microsoft Teams
    • Naša škola na dištančné vzdelávanie využíva online hodiny cez Microsoft Teams. Stiahnite túto aplikáciu svojim deťom, aby mali plnohodnotné vyučovanie. (návod na stiahnutie v novinkách nižšie)
     • Celoslovenská súťaž "Čitateľský oriešok"

      Michaela Smoleňáková, 4.A - 3. miesto

      Naša žiačka Miška Smoleňáková sa zapojila do celoslovenskej súťaže "Čitateľský oriešok". Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Súťaž sa skladá z čitateľskej časti a výtvarnej časti. Žiaci mali prečítať dva príbehy a prelúskať sa úlohami za textom. Vo výtvarnej časti mali oba príbehy výtvarne prepojiť a nakresliť príbeh do jedného obrázku. Miška si počínala veľmi dobre a získala v kategórii "Ocenenie verejnosti" 3. miesto.

    • Vodičský preukaz cyklistu
     • Vodičský preukaz cyklistu

      Dopravná výchova - prierezová téma

      Žiaci 4. ročníka našej školy absolvovali v stredu 09.06.2021 zavŕšenie prierezovej témy Dopravná výchova v primárnom vzdelávaní. Počas uplynulých štyroch rokov sa systematicky oboznamovali s teoretickými poznatkami, ale aj praktickými zručnosťami z oblasti dopravnej výchovy. Priebežne na rôznych vyučovacích predmetoch spoznali základné dopravné značky a pravidlá cestnej premávky, ktoré dennodenne používajú v konkrétnych situáciách na chodníkoch a cestách, či už ako chodci, cyklisti alebo cestujúci. Uzavretie tejto prierezovej témy v primárnom vzdelávaní pozostávalo z overenia teoretických poznatkov žiakov formou testu a z praktickej jazdy na bicykli. Úlohou štvrtákov bolo prejsť na bicykli cez zúžený priestor, skloniť sa počas jazdy pod prekážku, prejsť slalom a dať počas jazdy rukou znamenie o zmene smeru, keďže museli obchádzať prekážku. Schopnosť udr

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

      9. ročník

      Dňa 17.5. a 18.5.2021 si žiaci 9. ročníka rozširovali vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti.

      Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situách.

      Naši žiaci prostredníctvom lektorky Zuzany Salanciovej (OVB Allfinanz Slovensko a. s.) hrali hru Finančná sloboda.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 23. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 817319